Longhorn PHP 2019 Schedule

PDOStatement->errorInfo

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PECL pdo >= 0.1.0)

PDOStatement->errorInfoDeyim üzerindeki son işlemle ilgili hata bilgisini döndürür

Açıklama

PDOStatement::errorInfo ( void ) : array

Dönen Değerler

Deyim üzerindeki son işlemle ilgili hata bilgisini bir dizi olarak döndürür. Dizi şu alanları içerir:

Eleman Bilgi
0 SQLSTATE hata kodu (ANSI SQL standardında tanımlı 5 abecesayısal karakterli bir betimleyici).
1 Sürücüye özgü hata kodu.
2 Sürücüye özgü hata iletisi.

Örnekler

Örnek 1 - Bir DB2 veritabanına açılan bir ODBC bağlantısından hata bilgisinin alınması

<?php
/* Bir hata oluşmasını sağlayalım -- BONES diye bir tablo olmasın */
$sth $dbh->prepare('SELECT skull FROM bones');
$sth->execute();

echo 
"\nPDOStatement::errorInfo():\n";
$arr $sth->errorInfo();
print_r($arr);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

PDOStatement::errorInfo():
Array
(
    [0] => 42S02
    [1] => -204
    [2] => [IBM][CLI Driver][DB2/LINUX] SQL0204N  "DANIELS.BONES" is an
undefined name.  SQLSTATE=42704
)

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
25
Geoffrey Hoffman
3 years ago
If your query is successful, PDO::errorInfo() still returns an array. For MySQL 5.x, I get the following...

Array
(
    [0] => 00000
    [1] =>
    [2] =>
)
up
-24
Deuchnord
3 years ago
Sorry, my example below is not correct, this is a correction:

<?php
$listOfUsers
= $db->query('SELECT name from uesrs');
$errorInfo = $listOfUsers->errorInfo();
if(
$errorInfo[0] != 0)
    die(
$errorInfo[2]);
?>
To Top