YAZ İşlevleri

İçindekiler

 • yaz_addinfo — Ek hata bilgisi döndürür
 • yaz_ccl_conf — CCL çözümleyecisini yapılandırır
 • yaz_ccl_parse — CCL çözümleyiciyi devreye sokar
 • yaz_close — YAZ bağlantısını kapatır
 • yaz_connect — Bir Z39.50 sunucusuna bir bağlantı düzenler
 • yaz_database — Bir oturum içindeki veritabanlarını belirler
 • yaz_element — Alım için eleman kümesi ismi tanımlar
 • yaz_errno — Hata numarasını döndürür
 • yaz_error — Hatanın açıklaması döner
 • yaz_es_result — Ek hizmetlerin sonucunu döndürür
 • yaz_es — Bir ek hizmet isteği (Extended Service Request) düzenler
 • yaz_get_option — Bir bağlantı seçeneğinin değerini döndürür
 • yaz_hits — Son arama ile eşleşenlerin sayısını döndürür
 • yaz_itemorder — Bir ILL-Request paketli Z39.50 Item Order için hazırlık yapar
 • yaz_present — Bir alım (Z39.50 present) düzenler
 • yaz_range — Edinilecek kayıtlar için bir aralık belirler
 • yaz_record — Bir kayıt döndürür
 • yaz_scan_result — Tarama sonucunu döndürür
 • yaz_scan — Bir tarama düzenler
 • yaz_schema — Alım için şema belirtir
 • yaz_search — Bir arama düzenler
 • yaz_set_option — Bağlantı ile ilgili seçenekleri belirler
 • yaz_sort — Sıralama kuralını belirler
 • yaz_syntax — Alım için tercih edilen kayıt sözdizimini belirler
 • yaz_wait — Z39.50 isteklerinin tamamlanmasını bekler
add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
1
Anonymous
12 years ago
Straightforward Steps to get PHP Yaz to work on win32:

Download latest verion of php_yaz.dll and copy to your PHP extensions directory
http://ftp.indexdata.dk/pub/phpyaz/

Download latest version of YAZ toolkit and install it
http://www.indexdata.dk/yaz/

Go to the YAZ toolkit directory
(Most likely C:\Program Files\YAZ\bin)

Copy the 4 DLL files in that folder into your win32 directory

Uncomment the "extention=php_yaz.dll;" line in php.ini

Restart your web server.

Uninstall the YAZ toolkit if you wish.
up
1
cstdenis at hotmail dot com
13 years ago
For those wondering what it is:

"This standard defines a client/server based service and protocol for
Information Retrieval. It specifies procedures and formats for a client to search a
database provided by a server, retrieve database records, and perform related
information retrieval functions. The protocol addresses communication between
information retrieval applications at the client and server; it does not address interaction
between the client and the end-user."
To Top