PHP 5.6.16 is available

Desteklenen Zaman Dilimlerinin Listesi

İçindekiler

Burada, date_default_timezone_set() gibi işlevler tarafından kullanılmak üzere PHP tarafından desteklenen zaman dilimlerinin tamamı listelenmiştir.

Bilginize: Zaman dilimi veritabanının en son sürümü PECL'nin » timezonedb paketinden kurulabilir.

Bilginize: Bu liste zaman dilimi veritabanının şu sürümüne dayanır: 2015.7.

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
3
William
8 months ago
To get a list programmatically, I use \DateTimeZone::listIdentifiers() (you may encounter its alias timezone_identifiers_list()): http://php.net/DateTimeZone.listIdentifiers
up
-7
mblaney at gmail dot com
5 months ago
Follow up to William's helpful advice:
php -r 'echo join(timezone_identifiers_list(), ",");'
up
-43
zokratez at gmail dot com
2 months ago
America is not a country, is a continent... please, correct the categories.
To Top