PHP 7.1.20 Released

Özkaynak Türleri

Bu eklenti gzopen() işlevinden dönen bir dosya tanıtıcısı tanımlar.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top