SunshinePHP 2019

IntlDateFormatter sınıfı

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

Giriş

Date Formatter (Tarih Biçemleyici), şablon dizgeleri ve/veya kayıtlı şablonları kullanarak yerele bağlı tarih biçemlemeyi/çözümlemeyi etkin kılan somut bir sınıftır.

Bu sınıf, ICU tarih biçemleme işlevselliğini temsil eder. Kullanıcıların tarihleri yerelleştirilmiş biçemde gösterebilmesini veya şablon dizgelerini ve kayıtlı şablonları kullanarak, dizgeleri PHP tarih değerleri olarak çözümlemelerini mümkün kılar.

Sınıf Sözdizimi

IntlDateFormatter {
/* Yöntemler */
__construct ( string $yerel , int $tarih_türü , int $saat_türü [, string $zaman_dilimi [, int $takvim [, string $kalıp ]]] )
static IntlDateFormatter create ( string $yerel , int $tarih_türü , int $saat_türü [, string $zaman_dilimi [, int $takvim [, string $kalıp ]]] )
string format ( mixed $değer )
public static string formatObject ( object $object [, mixed $format = NULL [, string $locale = NULL ]] )
int getCalendar ( void )
int getDateType ( void )
int getErrorCode ( void )
string getErrorMessage ( void )
string getLocale ([ int $tür ] )
string getPattern ( void )
int getTimeType ( void )
string getTimeZoneId ( void )
public IntlCalendar getCalendarObject ( void )
public IntlTimeZone getTimeZone ( void )
bool isLenient ( void )
array localtime ( string $dizge [, int &$başlangıç ] )
int parse ( string $dizge [, int &$başlangıç ] )
bool setCalendar ( int $takvim )
bool setLenient ( bool $esnek )
bool setPattern ( string $kalıp )
bool setTimeZoneId ( string $zaman_dilimi )
public bool setTimeZone ( mixed $zone )
}

Ayrıca Bakınız

Öntanımlı Sabitler

Bu sabitler, DateType ve TimeType kurucularında farklı biçemler belirtmek için kullanılırlar.

IntlDateFormatter::NONE (string)
Bu elemanı içerme
IntlDateFormatter::FULL (string)
Tamamen belirtilmiş biçim (01 Ocak 1970 Perşembe 02:00:00 Türkiye Saati)
IntlDateFormatter::LONG (string)
Uzun biçim (01 Ocak 1970 Perşembe veya 02:00:00)
IntlDateFormatter::MEDIUM (string)
Ortalama biçim (01 Oca 1970)
IntlDateFormatter::SHORT (string)
En kısa biçim, sadece esas veri (12/13/52 or 3:30pm)

Aşağıdaki sabitler takvim belirtmek için kullanılır. Bu takvimlerin tamamı doğrudan Gregoriyen takvimine dayanır. Gregoriyen olmayan takvimlerin yerelde belirtilmesi gerekir. Örnek: locale="hi@calendar=BUDDHIST".

IntlDateFormatter::TRADITIONAL (string)
Gregoriyen olmayan takvim
IntlDateFormatter::GREGORIAN (string)
Gregoriyen takvimi

İçindekiler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top