Dutch PHP Conference 2019

Tidy sınıfı

(PHP 5, PHP 7, PECL tidy >= 0.5.2)

Giriş

Tidy tarafından saptandığı haliyle bir HTML dosyasındaki bir HTML düğümü.

Sınıf Sözdizimi

Tidy {
/* Özellikler */
/* Yöntemler */
tidyNode tidy_get_body ( tidy $nesne )
bool tidy_clean_repair ( tidy $nesne )
tidy tidy::__construct ([ string $dosya [, mixed $ayarlar [, string $kodlama [, bool $include_path_kullan ]]]] )
bool tidy_diagnose ( tidy $nesne )
string tidy_get_error_buffer ( tidy $tidy )
array tidy_get_config ( tidy $nesne )
int tidy_get_html_ver ( tidy $nesne )
mixed tidy_getopt ( tidy $nesne , string $seçenek )
string tidy_get_opt_doc ( tidy $nesne , string $seçenek )
string tidy_get_release ( void )
int tidy_get_status ( tidy $nesne )
tidyNode tidy_get_head ( tidy $nesne )
tidyNode tidy_get_html ( tidy $nesne )
bool tidy_is_xhtml ( tidy $nesne )
bool tidy_is_xml ( tidy $nesne )
tidy tidy_parse_file ( string $dosya [, mixed $ayarlar [, string $kodlama [, bool $include_path_kullan = false ]]] )
tidy tidy_parse_string ( string $girdi [, mixed $ayarlar [, string $kodlama ]] )
string tidy_repair_file ( string $dosya [, mixed $ayarlar [, string $kodlama [, bool $include_path_kullan = false ]]] )
string tidy_repair_string ( string $veri [, mixed $ayarlar [, string $kodlama ]] )
tidyNode tidy::root ( void )
}

Özellikler

errorBuffer

TidyLib'en dönen son hata veya uyarı.

İçindekiler

 • tidy::body — Çözümleme ağacının <body> etiketiyle başlayan tidyNode nesnesini döndürür
 • tidy::cleanRepair — Çözümlenen imlenim üzerinde bakım ve onarım yapar
 • tidy::__construct — Yeni bir tidy nesnesi oluşturur
 • tidy::diagnose — Çözümlenen veya onarılan imlenim üzerinde tanılama yapar
 • tidy::$errorBuffer — Return warnings and errors which occurred parsing the specified document
 • tidy::getConfig — Geçerli Tidy yapılandırmasını döndürür
 • tidy::htmlver — Belgenin algılanan HTML sürümünü döndürür
 • tidy::getOpt — Belirtilen yapılandırma seçeneğinin değerini döndürür
 • tidy::getoptdoc — Belirtilen seçenekle ilgili belgeyi döndürür
 • tidy::getRelease — Tidy kütüphanesinin dağıtım tarihini döndürür
 • tidy::getStatus — Belgenin durumunu döndürür
 • tidy::head — Çözümleme ağacının <head> etiketiyle başlayan tidyNode nesnesini döndürür
 • tidy::html — Çözümleme ağacının <html> etiketiyle başlayan tidyNode nesnesini döndürür
 • tidy::isXhtml — Belge bir XHTML belge mi diye bakar
 • tidy::isXml — Belge salt bir XML (HTML/XHTML değil) belge mi diye bakar
 • tidy::parseFile — Belirtilen URI veya dosyadaki imlenimi çözümler
 • tidy::parseString — Bir dizge olarak belirtilen bir belgeyi çözümler
 • tidy::repairFile — Bir dosyayı onarıp bir dizge olarak döndürür
 • tidy::repairString — Seçimlik bir yapılandırma dosyasını kullanarak bir dizgeyi onarır
 • tidy::root — Çözümleme ağacının kökünü temsil eden bir tidyNode nesnesi döndürür
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top