PHP 7.1.24 Released

The Yar_Client_Exception class

(Bir sürüm bilgisi bulunamadı; sadece SVN'de olabilir.)

Giriş

Sınıf Sözdizimi

Yar_Client_Exception extends Exception {
/* Özellikler */
/* Yöntemler */
public string getType ( void )
/* Miras alınan yöntemler */
final public string Exception::getMessage ( void )
final public Throwable Exception::getPrevious ( void )
final public mixed Exception::getCode ( void )
final public string Exception::getFile ( void )
final public int Exception::getLine ( void )
final public array Exception::getTrace ( void )
final public string Exception::getTraceAsString ( void )
public string Exception::__toString ( void )
final private void Exception::__clone ( void )
}

Özellikler

message

code

file

line

İçindekiler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top