SunshinePHP 2019

The Yar_Server class

(Bir sürüm bilgisi bulunamadı; sadece SVN'de olabilir.)

Giriş

Sınıf Sözdizimi

Yar_Server {
/* Özellikler */
protected $_executor ;
/* Yöntemler */
final public __construct ( Object $obj )
public bool handle ( void )
}

Özellikler

_executor

İçindekiler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top