Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

XML sabitleri
Sabit Değer Açıklama
CLSCTX_INPROC_SERVER (integer) 1  
CLSCTX_INPROC_HANDLER (integer) 2  
CLSCTX_LOCAL_SERVER (integer) 4  
CLSCTX_REMOTE_SERVER (integer) 16  
CLSCTX_SERVER (integer) 21  
CLSCTX_ALL (integer) 23  
VT_NULL (integer) 1  
VT_EMPTY (integer) 0  
VT_UI1 (integer) 17  
VT_I2 (integer) 2  
VT_I4 (integer) 3  
VT_R4 (integer) 4  
VT_R8 (integer) 5  
VT_BOOL (integer) 11  
VT_ERROR (integer) 10  
VT_CY (integer) 6  
VT_DATE (integer) 7  
VT_BSTR (integer) 8  
VT_DECIMAL (integer) 14  
VT_UNKNOWN (integer) 13  
VT_DISPATCH (integer) 9  
VT_VARIANT (integer) 12  
VT_I1 (integer) 16  
VT_UI2 (integer) 18  
VT_UI4 (integer) 19  
VT_INT (integer) 22  
VT_UINT (integer) 23  
VT_ARRAY (integer) 8192  
VT_BYREF (integer) 16384  
CP_ACP (integer) 0  
CP_MACCP (integer) 2  
CP_OEMCP (integer) 1  
CP_UTF7 (integer) 65000  
CP_UTF8 (integer) 65001  
CP_SYMBOL (integer) 42  
CP_THREAD_ACP (integer) 3  
VARCMP_LT (integer) 0  
VARCMP_EQ (integer) 1  
VARCMP_GT (integer) 2  
VARCMP_NULL (integer) 3  
NORM_IGNORECASE (integer) 1  
NORM_IGNORENONSPACE (integer) 2  
NORM_IGNORESYMBOLS (integer) 4  
NORM_IGNOREWIDTH (integer) 131072  
NORM_IGNOREKANATYPE (integer) 65536  
NORM_IGNOREKASHIDA (integer) 262144 Kullanılabilirliği altında çalıştığı kütüphaneye bağlıdır.
DISP_E_DIVBYZERO (integer) -2147352558  
DISP_E_OVERFLOW (integer) -2147352566  
MK_E_UNAVAILABLE (integer) -2147221021  
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top