PHP 7.1.19 Released

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

XML sabitleri
Sabit Değer Açıklama
CLSCTX_INPROC_SERVER (integer) 1  
CLSCTX_INPROC_HANDLER (integer) 2  
CLSCTX_LOCAL_SERVER (integer) 4  
CLSCTX_REMOTE_SERVER (integer) 16  
CLSCTX_SERVER (integer) 21  
CLSCTX_ALL (integer) 23  
VT_NULL (integer) 1  
VT_EMPTY (integer) 0  
VT_UI1 (integer) 17  
VT_I2 (integer) 2  
VT_I4 (integer) 3  
VT_R4 (integer) 4  
VT_R8 (integer) 5  
VT_BOOL (integer) 11  
VT_ERROR (integer) 10  
VT_CY (integer) 6  
VT_DATE (integer) 7  
VT_BSTR (integer) 8  
VT_DECIMAL (integer) 14  
VT_UNKNOWN (integer) 13  
VT_DISPATCH (integer) 9  
VT_VARIANT (integer) 12  
VT_I1 (integer) 16  
VT_UI2 (integer) 18  
VT_UI4 (integer) 19  
VT_INT (integer) 22  
VT_UINT (integer) 23  
VT_ARRAY (integer) 8192  
VT_BYREF (integer) 16384  
CP_ACP (integer) 0  
CP_MACCP (integer) 2  
CP_OEMCP (integer) 1  
CP_UTF7 (integer) 65000  
CP_UTF8 (integer) 65001  
CP_SYMBOL (integer) 42  
CP_THREAD_ACP (integer) 3  
VARCMP_LT (integer) 0  
VARCMP_EQ (integer) 1  
VARCMP_GT (integer) 2  
VARCMP_NULL (integer) 3  
NORM_IGNORECASE (integer) 1  
NORM_IGNORENONSPACE (integer) 2  
NORM_IGNORESYMBOLS (integer) 4  
NORM_IGNOREWIDTH (integer) 131072  
NORM_IGNOREKANATYPE (integer) 65536  
NORM_IGNOREKASHIDA (integer) 262144 Kullanılabilirliği altında çalıştığı kütüphaneye bağlıdır.
DISP_E_DIVBYZERO (integer) -2147352558  
DISP_E_OVERFLOW (integer) -2147352566  
MK_E_UNAVAILABLE (integer) -2147221021  
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top