PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Hatalar ve hata yönetimi

İstisnalar (PHP 5)

Eklenti, COM tarafından ölümcül bir hata rapor edildiği zaman com_exception sınıfından bir nesne örneği fırlatır. Bütün COM istisnaları, çeşitli COM işlemlerinden dönen HRESULT geri dönüş değerine karşılık gelen, code özelliğine sahiptir. Bu özelliği, istisnaları nasıl yöneteceğinize karar vermekte kullanabilirsiniz.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top