International PHP Conference 2019 - Spring Edition

DOMElement::setIdAttribute

(PHP 5, PHP 7)

DOMElement::setIdAttributeİsmi belirtilen özniteliği bir ID özniteliği olarak tanımlar

Açıklama

void DOMElement::setIdAttribute ( string $isim , bool $id_olarak )

isim özniteliğini bir ID özniteliği haline getirir.

Değiştirgeler

isim

Özniteliğin ismi.

isId

isim özniteliği bir ID özniteliği olarak bildiriliyorsa TRUE, aksi takdirde FALSE olmalıdır.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Hatalar/İstisnalar

DOM_NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR

Düğüm salt okunursa oluşur.

DOM_NOT_FOUND

isim, bu düğümün bir özniteliği değilse oluşur.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top