PHP 7.2.7 Released

ctype_print

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

ctype_printSınama, basılabilir karakterler için yapılır

Açıklama

bool ctype_print ( string $metin )

Belirtilen metin içindeki karakterlerin hepsi basılabilir karakterlerden oluşuyorsa TRUE döner.

Değiştirgeler

metin

Sınanacak metin.

Dönen Değerler

Belirtilen metin içindeki karakterlerin hepsi basılabilir karakterlerden (boşluklar dahil) oluşuyorsa TRUE döner. Denetim karakterleri, hiçbir çıktı üretmeyen veya bir işlevi denetleyen karakterleri içeriyorsa FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - ctype_print() örneği

<?php
$dizgeler 
= array('dizge1' => "asdf\n\r\t",
                  
'dizge2' => 'arf12',
                  
'dizge3' => 'LKA#@%.54');
foreach (
$dizgeler as $isim => $dizge) {
    if (
ctype_print($testcase)) {
        echo 
"'$isim' tamamen basılabilir karakterlerden oluşuyor.\n";
    } else {
        echo 
"'$isim' tamamen basılabilir karakterlerden oluşmuyor.\n";
    }
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

'dizge1' tamamen basılabilir karakterlerden oluşmuyor.
'dizge2' tamamen basılabilir karakterlerden oluşuyor.
'dizge3' tamamen basılabilir karakterlerden oluşuyor.

Ayrıca Bakınız

  • ctype_cntrl() - Sınama, denetim karakterleri için yapılır
  • ctype_graph() - Sınama, boşluk karakterleri hariç basılabilir karakterler için yapılır
  • ctype_punct() - Sınama, birer alfasayısal veya boşluk karakteri olmayan basılabilir karakterler için yapılır

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
3
Anonymous
6 years ago
Only ascii 32 thru 126 (inclusive) are considered printable. Tab (ascii 7), carriage return (ascii 13), linefeed (ascii 10) etc may produce output but are not considered printable.
To Top