PHP 7.1.21 Released

ftp_mdtm

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

ftp_mdtmBelirtilen dosyanın son değişiklik zamanını döndürür

Açıklama

int ftp_mdtm ( resource $ftp_akımı , string $uzak_dosya )

FTP sunucusundaki uzak_dosya dosyasının son değişiklik zamanını döndürür.

Bilginize:

Her sunucu bu özelliği desteklemez!

Bilginize:

ftp_mdtm() işlevi dizinler için işlem yapmaz.

Değiştirgeler

ftp_akımı

FTP bağlantısının bağlantı tanıtıcısı.

uzak_dosya

Son değişiklik zamanı sorgulanacak dosya.

Dönen Değerler

Hata durumunda -1 yoksa belirtilen dosyanın son değişiklik zamanını bir Unix zaman damgası olarak döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - ftp_mdtm() örneği

<?php

$file 
'somefile.txt';

// temel bağlantıyı kuralım
$conn_id ftp_connect($ftp_server);

// Kullanıcı adı ve parola ile oturum açalım
$login_result ftp_login($conn_id$ftp_user_name$ftp_user_pass);

//  son değişiklik zamanına bakalım
$buff ftp_mdtm($conn_id$file);

if (
$buff != -1) {
    
// somefile.txt dosyasının son değişiklik zamanı: March 26 2003 14:16:41.
    
echo "$file dosyasının son değişiklik zamanı: " .
          
date("F d Y H:i:s."$buff);
} else {
    echo 
"Dosyanın son değişiklik zamanı saptanamadı.";
}

// bağlantıyı kapatalım
ftp_close($conn_id);

?>

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
0
Jaytop
13 years ago
Seems to work with directories as well on my Win32 box.
up
-5
wseibert at hxcorp dot com
13 years ago
When trying to get the modified time of a file that has spaces in it, ftp_mdtm will fail on some FTP servers.  If this happens, surround the file name with quotes.

$file_name = "my index.html";

$file_modtime = ftp_mdtm($connection, '"'.$file_name.'"')
To Top