ftp_login

(PHP 4, PHP 5)

ftp_loginFTP bağlantısında kullanıcı oturumu açar

Açıklama

bool ftp_login ( resource $ftp_akımı , string $kullanıcı , string $parola )

Belirtilen FTP akımı üzerinde belirtilen kullanıcı için bir oturum açar.

Değiştirgeler

ftp_akımı

FTP bağlantısının bağlantı tanıtıcısı.

kullanıcı

Kullanıcı adı (FTP komutu: USER).

parola

Parola (FTP komutu: PASS).

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner. Oturum açılamazsa PHP bir uyarı çıktılar.

Örnekler

Örnek 1 - ftp_login() örneği

<?php

$ftp_server 
"ftp.example.com";
$ftp_user "foo";
$ftp_pass "bar";

// bağlantıyı kuralım
$conn_id ftp_connect($ftp_server) or die(
             
"$ftp_server sunucusuna bağlantı kurulamadı");

// oturum açmayı deneyelim
if (@ftp_login($conn_id$ftp_user$ftp_pass)) {
    echo 
"$ftp_user@$ftp_server oturumu açıldı\n";
} else {
    echo 
"$ftp_user için oturum açılamadı\n";
}

// bağlantıyı kapatalım
ftp_close($conn_id);
?>

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
mattsch at gmail dot com
3 years ago
Note that to make an anonymous ftp connection, you need to specify "anonymous" as the username and "" (empty string) as the password.

Example:
<?php
ftp_login
('ftp.example.com', 'anonymous', '');
?>
To Top