header_remove

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

header_removeRemove previously set headers

Açıklama

void header_remove ([ string $name ] )

Removes an HTTP header previously set using header().

Değiştirgeler

name

The header name to be removed.

Bilginize: This parameter is case-insensitive.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 Unsetting specific header.

<?php
header
("X-Foo: Bar");
header("X-Bar: Baz");
header_remove("X-Foo"); 
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

X-Bar: Baz

Örnek 2 Unsetting all previously set headers.

<?php
header
("X-Foo: Bar");
header("X-Bar: Baz");
header_remove(); 
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Notlar

Dikkat

This function will remove all headers set by PHP, including cookies, session and the X-Powered-By headers.

Bilginize:

Başlıklar sadece onları destekleyen bir SAPI kullanımdaysa erişilebilir ve çıktılanabilir olacaktır.

Ayrıca Bakınız

  • header() - Ham bir HTTP başlığı gönderir
  • headers_sent() - Başlıklar gönderilmiş mi, gönderilmişse nerede gönderilmiş diye bakar

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
12
Saeed Khamseh
7 years ago
if you want to remove header information about php version (x-powered-by), you can use:

header_remove('x-powered-by');

alternatively, if you don't have php 5.3 installed, you can do the same thing using "header" command:

header('x-powered-by:');

don't forget the ':' character at the end of the string!
up
1
Anonymous
2 years ago
expose_php is php.ini only!

this won't work:
ini_set('expose_php',0);

works:
header_remove('x-powered-by');
up
-4
J W
3 years ago
You should ini_set("expose_php", 0); or set it in your php.ini to Off, instead of using this to remove X-Powered-By header.
To Top