SunshinePHP 2019

ImagickPixel::clear

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixel::clearNesne ile ilişkili özkaynakları temizler

Açıklama

bool ImagickPixel::clear ( void )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Belirtilen ImagickPixel nesnesini ilk oluşturulduğu duruma döndürür. Bu ayrıca, nesne ile ilişkilendirilmiş rengi de tanımsız yapar.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top