Longhorn PHP 2019 Schedule

ImagickPixel::getColor

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixel::getColorBir renk döndürür

Açıklama

ImagickPixel::getColor ([ bool $normal = false ] ) : array
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

ImagickPixel nesnesiyle tanımlanmış rengi bir dizi olarak döndürür. Renk bir matlık kanalına sahipse bu dördüncü bir elemanla sağlanır.

Değiştirgeler

normal

Renk değerleri normalleştirilmiş mi? FALSE öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Kanal değerlerini içeren bir dizi. Değiştirge olarak TRUE belirtilmişse elemanların her biri normalleştirilmiş bir değer içerir. Bir hata durumunda ImagickPixelException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top