Longhorn PHP 2019 Schedule

ImagickPixel::setColor

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixel::setColorRenk tanımlar

Açıklama

ImagickPixel::setColor ( string $renk ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Bir renk dizgesi olarak verilen rengi ImagickPixel nesnesi olarak tanımlar. Renk dizgesi örnekleri: "blue", "#0000ff", "rgb(0,0,255)", "cmyk(100,100,100,10)"

Değiştirgeler

renk

ImagickPixel nesnesini ilklendirmekte kullanılacak renk dizgesi.

Dönen Değerler

Belirtilen renk ile nesne tanımlanabilmişse TRUE aksi takdirde FALSE.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top