ScotlandPHP 2019

ImagickPixel::setHSL

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixel::setHSLNormalleştirilmiş HSL rengini ayarlar

Açıklama

ImagickPixel::setHSL ( float $sıcaklık , float $doygunluk , float $parlaklık ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

ImagickPixel nesnesi ile tanımlanan rengin sıcaklığını, doygunluğunu ve parlaklığını normalleştirir.

Değiştirgeler

sıcaklık

Kırmızının değeri 0 olmak üzere sıcaklık dairesindeki bir yay parçası olarak (0 ile 1 arasında) renk sıcaklığının (hue) normalleştirilmiş değeri.

doygunluk

Doygunluk için normalleştirilmiş değer; tam doygunluk 1'dir.

parlaklık

Parlaklık için normalleştirilmiş değer. 0.5 parlaklıkla tam sıcaklık ve doygunluğun sağlandığı siyahın 0, beyazın 1 ile temsil edildiği bir aralıkta belirtilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top