PHPerKaigi 2019

ImagickPixelIterator::newPixelIterator

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixelIterator::newPixelIteratorYeni bir piksel yineleyici döndürür

Açıklama

ImagickPixelIterator::newPixelIterator ( Imagick $kalem ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Yeni bir piksel yineleyici döndürür.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner. Hata durumunda bir ImagickPixelIteratorException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top