Imagick sınıfı

(Bir sürüm bilgisi bulunamadı; sadece SVN'de olabilir.)

Sınıf Sözdizimi

Imagick implements Iterator , Traversable {
bool adaptiveBlurImage ( float $yarıçap , float $sapma [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ] )
bool adaptiveResizeImage ( int $genişlik , int $yükseklik [, bool $sığdır = false ] )
bool adaptiveSharpenImage ( float $yarıçap , float $sapma [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ] )
bool adaptiveThresholdImage ( int $genişlik , int $yükseklik , int $başlangıç )
bool addImage ( Imagick $kaynak )
bool addNoiseImage ( int $gürültü_türü [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ] )
bool animateImages ( string $x_sunucusu )
bool annotateImage ( ImagickDraw $çizim_ayarı , float $x , float $y , float $açı , string $metin )
Imagick appendImages ( bool $yığıt )
public void autoLevelImage ([ string $CHANNEL = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ] )
Imagick averageImages ( void )
bool blackThresholdImage ( mixed $threshold )
public void blueShiftImage ([ float $factor = 1.5 ] )
bool blurImage ( float $yarıçap , float $sapma [, int $kanal ] )
bool borderImage ( mixed $çerçeve_rengi , int $genişlik , int $yükseklik )
public void brightnessContrastImage ( string $brightness , string $contrast [, int $CHANNEL = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ] )
bool charcoalImage ( float $yarıçap , float $sapma )
bool chopImage ( int $genişlik , int $yükseklik , int $x , int $y )
public void clampImage ([ string $CHANNEL = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ] )
bool clear ( void )
bool clipImage ( void )
public void clipImagePath ( string $pathname , string $inside )
bool clipPathImage ( string $yol_adı , bool $içinde )
Imagick clone ( void )
bool clutImage ( Imagick $renk_tablosu [, float $kanal = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ] )
Imagick coalesceImages ( void )
bool colorFloodfillImage ( mixed $dolgu , float $benzerlik , mixed $çerçeve_rengi , int $x , int $y )
bool colorizeImage ( mixed $renk , mixed $matlık )
public void colorMatrixImage ( string $color_matrix = Imagick::CHANNEL_DEFAULT )
Imagick combineImages ( int $kanal )
bool commentImage ( string $açıklama )
array compareImageChannels ( Imagick $resim , int $kanal , int $metrik )
Imagick compareImageLayers ( int $yöntem )
array compareImages ( Imagick $resim , int $metrik )
bool compositeImage ( Imagick $birleşik_nesne , int $işleç , int $x , int $y [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_ALL ] )
Imagick __construct ([ mixed $dosyalar ] )
bool contrastImage ( bool $zıtlık )
bool contrastStretchImage ( float $siyah_nokta , float $beyaz_nokta [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_ALL ] )
bool convolveImage ( array $çekirdek [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_ALL ] )
public void count ([ string $mode ] )
bool cropImage ( int $genişlik , int $yükseklik , int $x , int $y )
bool cropThumbnailImage ( int $genişlik , int $yükseklik )
Imagick current ( void )
bool cycleColormapImage ( int $miktar )
bool decipherImage ( string $parola )
Imagick deconstructImages ( void )
bool deleteImageArtifact ( string $artifact )
public void deleteImageProperty ( string $name )
public bool deskewImage ( float $threshold )
bool despeckleImage ( void )
bool destroy ( void )
bool displayImage ( string $sunucu )
bool displayImages ( string $sunucu )
bool distortImage ( int $yöntem , array $değiştirgeler , bool $sığdır )
bool drawImage ( ImagickDraw $işlem )
bool edgeImage ( float $yarıçap )
bool embossImage ( float $yarıçap , float $sapma )
bool encipherImage ( string $parola )
bool enhanceImage ( void )
bool equalizeImage ( void )
bool evaluateImage ( int $işleç , float $terim [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_ALL ] )
public array exportImagePixels ( int $x , int $y , int $width , int $height , string $map , int $STORAGE )
bool extentImage ( int $genişlik , int $yükseklik , int $x , int $y )
public void filter ( ImagickKernel $ImagickKernel [, int $CHANNEL = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ] )
Imagick flattenImages ( void )
bool flipImage ( void )
bool floodFillPaintImage ( mixed $dolgu , float $benzerlik , mixed $hedef , int $x , int $y , bool $ters [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ] )
bool flopImage ( void )
public void forwardFourierTransformimage ( bool $magnitude )
bool frameImage ( mixed $mat_renk , int $genişlik , int $yükseklik , int $iç_pah , int $dış_pah )
public bool functionImage ( int $function , array $arguments [, int $channel = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ] )
Imagick fxImage ( string $ifade [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_ALL ] )
bool gammaImage ( float $gamma [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_ALL ] )
bool gaussianBlurImage ( float $yarıçap , float $sapma [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_ALL ] )
int getColorspace ( void )
int getCompression ( void )
int getCompressionQuality ( void )
string getCopyright ( void )
string getFilename ( void )
string getFont ( void )
string getFormat ( void )
int getGravity ( void )
string getHomeURL ( void )
Imagick getImage ( void )
int getImageAlphaChannel ( void )
string getImageArtifact ( string $artifact )
public string getImageAttribute ( string $key )
ImagickPixel getImageBackgroundColor ( void )
string getImageBlob ( void )
array getImageBluePrimary ( void )
ImagickPixel getImageBorderColor ( void )
int getImageChannelDepth ( int $kanal )
float getImageChannelDistortion ( Imagick $resim , int $kanal , int $metrik )
float getImageChannelDistortions ( Imagick $reference , int $metric [, int $channel = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ] )
array getImageChannelExtrema ( int $kanal )
public array getImageChannelKurtosis ([ int $channel = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ] )
array getImageChannelMean ( int $kanal )
array getImageChannelRange ( int $channel )
Imagick getImageClipMask ( void )
ImagickPixel getImageColormapColor ( int $indis )
int getImageColors ( void )
int getImageColorspace ( void )
int getImageCompose ( void )
int getImageCompression ( void )
int getCompressionQuality ( void )
int getImageDelay ( void )
int getImageDepth ( void )
int getImageDispose ( void )
float getImageDistortion ( Imagick $resim , int $metrik )
array getImageExtrema ( void )
string getImageFilename ( void )
string getImageFormat ( void )
float getImageGamma ( void )
array getImageGeometry ( void )
int getImageGravity ( void )
array getImageGreenPrimary ( void )
int getImageHeight ( void )
array getImageHistogram ( void )
int getImageIndex ( void )
int getImageIterations ( void )
int getImageLength ( void )
string getImageMagickLicense ( void )
int getImageMatte ( void )
ImagickPixel getImageMatteColor ( void )
public string getImageMimeType ( void )
int getImageOrientation ( void )
array getImagePage ( void )
ImagickPixel getImagePixelColor ( int $x , int $y )
string getImageProfile ( string $isim )
array getImageProfiles ([ string $şablon = "*" [, bool $sadece_isimler = true ]] )
array getImageProperties ([ string $şablon = "*" [, bool $sadece_isimler = true ]] )
string getImageProperty ( string $isim )
array getImageRedPrimary ( void )
Imagick getImageRegion ( int $genişlik , int $yükseklik , int $x , int $y )
array getImageResolution ( void )
string getImagesBlob ( void )
int getImageScene ( void )
string getImageSignature ( void )
int getImageSize ( void )
float getImageTotalInkDensity ( void )
int getImageType ( void )
int getImageUnits ( void )
array getImageWhitePoint ( void )
int getImageWidth ( void )
int getInterlaceScheme ( void )
int getIteratorIndex ( void )
int getNumberImages ( void )
string getOption ( string $anahtar )
string getPackageName ( void )
array getPage ( void )
ImagickPixelIterator getPixelIterator ( void )
ImagickPixelIterator getPixelRegionIterator ( int $x , int $y , int $genişlik , int $yükseklik )
string getPointSize ( void )
public static int getQuantum ( void )
array getQuantumDepth ( void )
array getQuantumRange ( void )
public static string getRegistry ( string $key )
string getReleaseDate ( void )
int getResource ( int $tür )
int getResourceLimit ( int $tür )
array getSamplingFactors ( void )
array getSize ( void )
int getSizeOffset ( void )
array getVersion ( void )
public bool haldClutImage ( Imagick $clut [, int $channel = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ] )
bool hasNextImage ( void )
bool hasPreviousImage ( void )
public string|false identifyFormat ( string $embedText )
array identifyImage ([ bool $hamÇıktıEkle = false ] )
bool implodeImage ( float $yarıçap )
public bool importImagePixels ( int $x , int $y , int $width , int $height , string $map , int $storage , array $pixels )
public void inverseFourierTransformImage ( string $complement , string $magnitude )
bool labelImage ( string $yafta )
bool levelImage ( float $siyah_nokta , float $gamma , float $beyaz_nokta [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_ALL ] )
bool linearStretchImage ( float $siyah_nokta , float $beyaz_nokta )
bool liquidRescaleImage ( int $genişlik , int $yükseklik , float $delta_x , float $diklik )
public static array listRegistry ( void )
bool magnifyImage ( void )
bool mapImage ( Imagick $resim , bool $kıpırtı )
bool matteFloodfillImage ( float $alfa , float $benzerlik , mixed $çerçeve_rengi , int $x , int $y )
bool medianFilterImage ( float $yarıçap )
bool mergeImageLayers ( int $katman_yöntemi )
bool minifyImage ( void )
bool modulateImage ( float $parlaklık , float $doygunluk , float $sıcaklık )
Imagick montageImage ( ImagickDraw $nesne , string $döşeme_geometrisi , string $örnek_geometrisi , int $kip , string $çerçeve )
Imagick morphImages ( int $kare_sayısı )
public void morphology ( int $morphologyMethod , int $iterations , ImagickKernel $ImagickKernel [, string $CHANNEL ] )
Imagick mosaicImages ( void )
bool motionBlurImage ( float $yarıçap , float $sapma , float $açı [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ] )
bool negateImage ( bool $gri_tonlama [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_ALL ] )
bool newImage ( int $genişlik , int $yükseklik , mixed $artalan [, string $biçem ] )
bool newPseudoImage ( int $genişlik , int $yükseklik , string $sözde_dizge )
bool nextImage ( void )
bool normalizeImage ([ int $kanal ] )
bool oilPaintImage ( float $yarıcap )
bool opaquePaintImage ( mixed $hedef , mixed $renk , float $benzerlik , bool $ters [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ] )
bool optimizeImageLayers ( void )
bool orderedPosterizeImage ( string $eşik_eşlemi [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_ALL ] )
bool paintFloodfillImage ( mixed $dolgu , float $benzerlik , mixed $çerçeve_rengi , int $x , int $y [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_ALL ] )
bool paintOpaqueImage ( mixed $eskisi , mixed $yenisi , float $benzerlik [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_ALL ] )
bool paintTransparentImage ( mixed $hedef , float $alfa , float $benzerlik )
bool pingImage ( string $dosya )
bool pingImageBlob ( string $resim )
bool pingImageFile ( resource $dt [, string $dosya ] )
bool polaroidImage ( ImagickDraw $nesne , float $açı )
bool posterizeImage ( int $seviyeler , bool $kıpırtı )
bool previewImages ( int $preview )
bool previousImage ( void )
bool profileImage ( string $isim , string $profil )
bool quantizeImage ( int $renk_sayısı , int $renk_uzayı , int $ağaç_derinliği , bool $kıpırtı , bool $ölçme_hatası )
bool quantizeImages ( int $renk_sayısı , int $renk_uzayı , int $ağaç_derinliği , bool $kıpırtı , bool $ölçme_hatası )
array queryFontMetrics ( ImagickDraw $nesne , string $metin [, bool $çoksatırlı ] )
array queryFonts ([ string $şablon = "*" ] )
array queryFormats ([ string $şablon = "*" ] )
bool radialBlurImage ( float $açı [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_ALL ] )
bool raiseImage ( int $genişlik , int $yükseklik , int $x , int $y , bool $çıkıntı )
bool randomThresholdImage ( float $düşük , float $yüksek [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_ALL ] )
bool readImage ( string $dosya )
bool readImageBlob ( string $dizge [, string $dosya ] )
bool readImageFile ( resource $dt [, string $dosya ] )
public Imagick readImages ( string $filenames )
bool animateImages ( array $matris )
bool reduceNoiseImage ( float $yarıçap )
public bool remapImage ( Imagick $replacement , int $DITHER )
bool removeImage ( void )
string removeImageProfile ( string $isim )
bool render ( void )
bool resampleImage ( float $x_çözünürlüğü , float $y_çözünürlüğü , int $süzgeç , float $bulanıklık )
bool resetImagePage ( string $sayfa )
bool resizeImage ( int $genişlik , int $yükseklik , int $süzgeç , float $bulanıklık [, bool $sığdır = false ] )
bool rollImage ( int $x , int $y )
bool rotateImage ( mixed $artalan , float $açı )
public void rotationalBlurImage ( string $angle [, string $CHANNEL = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ] )
bool roundCorners ( float $x_yarıçapı , float $y_yarıçapı [, float $vurgu_genişliği = 10 [, float $yer_değiştirme = 5 [, float $boyut_düzeltme = -6 ]]] )
bool sampleImage ( int $genişlik , int $yükseklik )
bool scaleImage ( int $genişlik , int $yükseklik [, bool $sığdır = false ] )
public bool segmentImage ( int $COLORSPACE , float $cluster_threshold , float $smooth_threshold [, bool $verbose = false ] )
public void selectiveBlurImage ( float $radius , float $sigma , float $threshold , int $CHANNEL )
bool separateImageChannel ( int $kanal )
bool sepiaToneImage ( float $eşik )
bool setBackgroundColor ( mixed $renk )
bool setColorspace ( int $COLORSPACE )
bool setCompression ( int $sıkıştırma )
bool setCompressionQuality ( int $seviye )
bool setFilename ( string $dosya )
bool setFirstIterator ( void )
bool setFont ( string $yazıtipi )
bool setFormat ( string $biçem )
bool setGravity ( int $gravity )
bool setImage ( Imagick $yenisi )
bool setImageAlphaChannel ( int $kip )
bool setImageArtifact ( string $artifact , string $value )
public void setImageAttribute ( string $key , string $value )
bool setImageBias ( float $sapma )
public void setImageBiasQuantum ( string $bias )
bool setImageBluePrimary ( float $x , float $y )
bool setImageBorderColor ( mixed $renk )
bool setImageChannelDepth ( int $kanal , int $derinlik )
bool setImageClipMask ( Imagick $kırpıcı_resim )
bool setImageColormapColor ( int $indis , ImagickPixel $renk )
bool setImageColorspace ( int $renk_uzayı )
bool setImageCompose ( int $işleç )
bool setImageCompression ( int $sıkıştırma )
bool setImageCompressionQuality ( int $seviye )
bool setImageDelay ( int $gecikme )
bool setImageDepth ( int $derinlik )
bool setImageDispose ( int $yöntem )
bool setImageExtent ( int $genişlik , int $yükseklik )
bool setImageFilename ( string $dosya )
bool setImageFormat ( string $biçem )
bool setImageGamma ( float $gamma )
bool setImageGravity ( int $gravity )
bool setImageGreenPrimary ( float $x , float $y )
bool setImageIndex ( int $indis )
bool setImageInterlaceScheme ( int $geçişim_şeması )
bool setImageInterpolateMethod ( int $yöntem )
bool setImageIterations ( int $yineleme )
bool setImageMatte ( bool $matlık )
bool setImageMatteColor ( mixed $şeffaf_renk )
bool setImageOpacity ( float $matlık )
bool setImageOrientation ( int $baskı_yönü )
bool setImagePage ( int $genişlik , int $yükseklik , int $x , int $y )
bool setImageProfile ( string $isim , string $profil )
bool setImageProperty ( string $isim , string $değer )
bool setImageRedPrimary ( float $x , float $y )
bool setImageRenderingIntent ( int $uygulama_tarzı )
bool setImageResolution ( float $x_çözünürlüğü , float $y_çözünürlüğü )
bool setImageScene ( int $dekor )
bool setImageTicksPerSecond ( int $tik_hızı )
bool setImageType ( int $resim_türü )
bool setImageUnits ( int $birimler )
bool setImageVirtualPixelMethod ( int $yöntem )
bool setImageWhitePoint ( float $x , float $y )
bool setInterlaceScheme ( int $geçişim_şeması )
bool setIteratorIndex ( int $indis )
bool setLastIterator ( void )
bool setOption ( string $anahtar , string $değer )
bool setPage ( int $genişlik , int $yükseklik , int $x , int $y )
bool setPointSize ( float $punto )
public void setProgressMonitor ( callable $callback )
public static void setRegistry ( string $key , string $value )
bool setResolution ( float $x_çözünürlüğü , float $y_çözünürlüğü )
bool setResourceLimit ( int $özkaynak , int $sınır )
bool setSamplingFactors ( array $çarpanlar )
bool setSize ( int $sütun , int $satır )
bool setSizeOffset ( int $sütun , int $satır , int $başlangıç )
bool setType ( int $resim_türü )
bool shadeImage ( bool $gri , float $başucu , float $yükseliş )
bool shadowImage ( float $matlık , float $sapma , int $x , int $y )
bool sharpenImage ( float $yarıçap , float $sapma [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_ALL ] )
bool shaveImage ( int $sütun , int $satır )
bool shearImage ( mixed $artalan , float $x_kaykılması , float $y_kaykılması )
bool sigmoidalContrastImage ( bool $netleştir , float $zıtlık , float $aradeğer [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_ALL ] )
bool sketchImage ( float $yarıçap , float $sapma , float $açı )
public Imagick smushImages ( string $stack , string $offset )
bool solarizeImage ( int $eşik )
public bool sparseColorImage ( int $SPARSE_METHOD , array $arguments [, int $channel = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ] )
bool spliceImage ( int $genişlik , int $yükseklik , int $x , int $y )
bool spreadImage ( float $yarıçap )
public void statisticImage ( int $type , int $width , int $height [, string $CHANNEL = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ] )
Imagick steganoImage ( Imagick $filigran , int $konum )
bool stereoImage ( Imagick $resim )
bool stripImage ( void )
public Imagick subImageMatch ( Imagick $Imagick [, array &$offset [, float &$similarity ]] )
bool swirlImage ( float $açı )
bool textureImage ( Imagick $doku_kalemi )
bool thresholdImage ( float $eşik [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_ALL ] )
bool thumbnailImage ( int $sütun , int $satır [, bool $sığdır = false ] )
bool tintImage ( mixed $ton , mixed $matlık )
string __toString ( void )
Imagick transformImage ( string $budama , string $geometri )
bool transformImageColorspace ( int $colorspace )
bool transparentPaintImage ( mixed $hedef , float $şeffaflık , float $benzerlik , bool $ters )
bool transposeImage ( void )
bool transverseImage ( void )
bool trimImage ( float $benzerlik )
bool uniqueImageColors ( void )
bool unsharpMaskImage ( float $yarıçap , float $sapma , float $miktar , float $eşik [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_ALL ] )
bool valid ( void )
bool vignetteImage ( float $siyahNokta , float $beyazNokta , int $x , int $y )
bool waveImage ( float $genlik , float $dalga_boyu )
bool whiteThresholdImage ( mixed $eşik )
bool writeImage ([ string $dosya ] )
bool writeImageFile ( resource $dt )
bool writeImages ( string $dosya , bool $bitişik )
bool writeImagesFile ( resource $dt )
}

Resim Yöntemleri ve küresel yöntemler

Imagick sınıfı çok sayıda resmi aynı anda işleme yeteneğine sahiptir. Bu dahili bir yığıt kullanılarak sağlanır. Daima üzerinde çalışılan resmi gösteren bir dahili gösterici vardır. İşlevlerin çoğu sadece yığıttaki geçerli resim üzerinde işlem yaparken, bazıları da Imagick sınıfının tüm resimleri üzerinde işlem yapar. Bir uzlaşım olarak, sadece yığıttaki geçerli resmi etkileyen yöntemlerin isimlerinde Image sözcüğü bulunabilir.

Sınıf yöntemleri

Çok sayıda yöntem olduğundan bunları kullanım amaçlarına göre sınıflayarak listelemek daha iyi olacak:

Kullanım Amacına göre Sınıf yöntemleri
Resim Etkileri Veri Alma Yöntemleri Veri Atama Yöntemleri Resimlerin Okunması ve Yazılması Diğer İşlemler
Imagick::adaptiveBlurImage() Imagick::getCompression() Imagick::setBackgroundColor() Imagick::__construct() Imagick::clear()
Imagick::adaptiveResizeImage() Imagick::getFilename() Imagick::setCompressionQuality() Imagick::addImage() Imagick::clone()
Imagick::adaptiveSharpenImage() Imagick::getFormat() Imagick::setCompression() Imagick::appendImages() Imagick::current()
Imagick::adaptiveTresholdImage() Imagick::getImageBackgroundColor() Imagick::setFilename() Imagick::getFilename() Imagick::destroy()
Imagick::addNoiseImage() Imagick::getImageBlob() Imagick::getImagesBlob() Imagick::setFormat() Imagick::getFormat() Imagick::getCopyright()
Imagick::affinetransformimage() Imagick::getImageBluePrimary() Imagick::setImageBackgroundColor() Imagick::getImageFilename() Imagick::getFormat()
Imagick::annotateImage() Imagick::getImageBorderColor() Imagick::setFirstIterator() Imagick::getImageFormat() Imagick::getHomeURL()
Imagick::averageImages() Imagick::getImageChannelDepth() Imagick::setImageBias() Imagick::getImage() Imagick::commentImage()
Imagick::blackThresholdImage() Imagick::getImageChannelDistortion() Imagick::setImageBluePrimary() Imagick::setImageFilename() Imagick::getNumberImages()
Imagick::blurImage() Imagick::getImageChannelExtrema() Imagick::setImageBorderColor() Imagick::setImageFormat() Imagick::getReleaseDate()
Imagick::borderImage() Imagick::getImageChannelMean() Imagick::setImageChannelDepth() Imagick::readImageFile() Imagick::getVersion()
Imagick::charcoalImage() Imagick::getImageChannelStatistics() Imagick::setImageColormapColor() Imagick::readImage() Imagick::hasNextImage()
Imagick::chopImage() Imagick::getImageColormapColor() Imagick::setImageColorSpace() Imagick::writeImages() Imagick::hasPreviousImage()
Imagick::clipImage() Imagick::getImageColorspace() Imagick::setImageCompose() Imagick::writeImage() Imagick::labelImage()
Imagick::clipPathImage() Imagick::getImageColors() Imagick::setImageCompression()   Imagick::newImage()
Imagick::coalesceImages() Imagick::getImageCompose() Imagick::setImageDelay()   Imagick::newPseudoImage()
Imagick::colorFloodFillImage() Imagick::getImageDelay() Imagick::setImageDepth()   Imagick::nextImage()
Imagick::colorizeImage() Imagick::getImageDepth() Imagick::setImageDispose()   Imagick::pingImageBlob()
Imagick::combineImages() Imagick::getImageDispose() Imagick::setImageDispose()   Imagick::pingImageFile()
Imagick::compareImageChannels() Imagick::getImageDistortion() Imagick::setImageExtent()   Imagick::pingImage()
Imagick::compareImageLayers() Imagick::getImageExtrema() Imagick::setImageFilename()   Imagick::previousImage()
Imagick::compositeImage() Imagick::getImageFilename() Imagick::setImageFormat()   Imagick::profileImage()
Imagick::contrastImage() Imagick::getImageFormat() Imagick::setImageGamma()   Imagick::queryFormats()
Imagick::constrastStretchImage() Imagick::getImageGamma() Imagick::setImageGreenPrimary()   Imagick::removeImageProfile()
Imagick::convolveImage() Imagick::getImageGeometry() Imagick::setImageIndex()   Imagick::removeImage()
Imagick::cropImage() Imagick::getImageGreenPrimary() Imagick::setImageInterpolateMethod()   Imagick::setFirstIterator()
Imagick::cycleColormapImage() Imagick::getImageHeight() Imagick::setImageIterations()   Imagick::setImageIndex()
Imagick::deconstructImages() Imagick::getImageHistogram() Imagick::setImageMatteColor()   Imagick::valid()
Imagick::drawImage() Imagick::getImageIndex() Imagick::setImageMatte()    
Imagick::edgeImage() Imagick::getImageInterlaceScheme() Imagick::setImagePage()    
Imagick::embossImage() Imagick::getImageInterpolateMethod() Imagick::setImageProfile()    
Imagick::enhanceImage() Imagick::getImageIterations() Imagick::setImageProperty()    
Imagick::equalizeImage() Imagick::getImageMatteColor() Imagick::setImageRedPrimary()    
Imagick::evaluateImage() Imagick::getImageMatte() Imagick::setImageRenderingIntent()    
Imagick::flattenImages() Imagick::getImagePage() Imagick::setImageResolution()    
Imagick::flipImage() Imagick::getImagePixelColor() Imagick::setImageScene()    
Imagick::flopImage() Imagick::getImageProfile() Imagick::setImageTicksPerSecond()    
Imagick::imageImage() Imagick::getImageProperty() Imagick::setImageType()    
Imagick::fxImage() Imagick::getImageRedPrimary() Imagick::setImageUnits()    
Imagick::gammaImage() Imagick::getImageRegion() Imagick::setImageVirtualPixelMethod()    
Imagick::gaussianBlurImage() Imagick::getImageRenderingIntent() Imagick::setImageWhitepoint()    
Imagick::implodeImage() Imagick::getImageResolution() Imagick::setInterlaceScheme()    
Imagick::levelImage() Imagick::getImageScene() Imagick::setOption()    
Imagick::linearStretchImage() Imagick::getImageSignature() Imagick::setPage()    
Imagick::magnifyImage() Imagick::getImageTicksPerSecond() Imagick::setResolution()    
Imagick::matteFloodFilleImage() Imagick::getImageTotalInkDensity() Imagick::setResourceLimit()    
Imagick::medianFilterImage() Imagick::getImageType() Imagick::setSamplingFactors()    
Imagick::minifyImage() Imagick::getImageUnits() Imagick::setSizeOffset()    
Imagick::modulateImage() Imagick::getImageVirtualPixelMethod() Imagick::setSize()    
Imagick::montageImage() Imagick::getImageWhitepoint() Imagick::setType()    
Imagick::morphImages() Imagick::getImageWidth()      
Imagick::mosaicImages() Imagick::getImage()      
Imagick::motionBlurImage() Imagick::getInterlaceScheme()      
Imagick::negateImage() Imagick::getNumberImages()      
Imagick::normalizeImage() Imagick::getOption()      
Imagick::oilPaintImage() Imagick::getPackageName()      
Imagick::optimizeImageLayers() Imagick::getPage()      
Imagick::paintOpaqueImage() Imagick::getPixelIterator()      
Imagick::paintTransparentImage() Imagick::getPixelRegionIterator()      
Imagick::posterizeImage() Imagick::getQuantumDepth()      
Imagick::radialBlurImage() Imagick::getQuantumRange()      
Imagick::raiseImage() Imagick::getResourceLimit()      
Imagick::randomThresholdImage() Imagick::getResource()      
Imagick::reduceNoiseImage() Imagick::getSamplingFactors()      
Imagick::render() Imagick::getSizeOffset()      
Imagick::resampleImage() Imagick::getSize()      
Imagick::resizeImage() Imagick::identifyImage()      
Imagick::rollImage() Imagick::getImageSize()      
Imagick::rotateImage()        
Imagick::sampleImage()        
Imagick::scaleImage()        
Imagick::separateImageChannel()        
Imagick::sepiaToneImage()        
Imagick::shadeImage()        
Imagick::shadowImage()        
Imagick::sharpenImage()        
Imagick::shaveImage()        
Imagick::shearImage()        
Imagick::sigmoidalContrastImage()        
Imagick::sketchImage()        
Imagick::solarizeImage()        
Imagick::spliceImage()        
Imagick::spreadImage()        
Imagick::steganoImage()        
Imagick::stereoImage()        
Imagick::stripImage()        
Imagick::swirlImage()        
Imagick::textureImage()        
Imagick::thresholdImage()        
Imagick::thumbnailImage()        
Imagick::tintImage()        
Imagick::transverseImage()        
Imagick::trimImage()        
Imagick::uniqueImageColors()        
Imagick::unsharpMaskImage()        
Imagick::vignetteImage()        
Imagick::waveImage()        
Imagick::whiteThresholdImage()        

İçindekiler

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
2
benkuhl at gmail dot com
4 years ago
When using this library with PDFs, the term "image" applies to a page where the pointer begins at the last page of the document.

<?php

$document
= new Imagick('myPdf.pdf'); //2 page PDF

$document->getNumberImages(); //returns 2

var_dump($document->hasNextImage()); //returns false - remember, we're on the last page
var_dump($document->hasPreviousImage()); //returns true

?>

If you need to do more than generate thumbnails from a PDF, use XPDF: http://www.foolabs.com/xpdf/home.html
up
1
StealthFox at live dot com
9 years ago
Users looking to save  with these functions should know it can be done easily, for example

<?php
header
("Content-Type: image/{$Imagick->getImageFormat()}");
$data = $Imagick->getImageBlob ();
echo
$data;
file_put_contents ('test.png', $data);
?>

That would display the image, and then save it to test.png. Such things are helpful especially when you need to reload images after creating them or save for later. :)
up
-8
php at mattjanssen dot com
7 years ago
You can find the documentation for all of these magick_wand--the interface Imagic seems to be built on--functions at http://www.graphicsmagick.org/wand/magick_wand.html
To Top