Longhorn PHP 2019 Schedule

php_ini_scanned_files

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

php_ini_scanned_filesEk ini dizininden ayrıştırılan dosyaların listesi ile döner

Açıklama

php_ini_scanned_files ( void ) : string

php_ini_scanned_files() işlevi php.ini dosyasından sonra ayrıştırılan yapılandırma dosyalarını bir virgül ayraçlı liste olarak döndürür. Bu dosyalar, derleme sırasında --with-config-file-scan-dir seçeneği tarafından tanımlanan bir dizinde bulunur.

Döndürülen yapılandırma dosyaları --with-config-file-scan-dir seçeneğinde bildirilen yolu da içerir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda .ini dosyalarının virgül ayraçlı listesini bir dizge olarak döndürür. Derleme sırasında --with-config-file-scan-dir seçeneği kullanılmamışsa FALSE döner. Seçenek kullanılmışsa fakat dizin boşsa bir boş dizge döner. INI dosyası olmayan bir dosyanın varlığı halinde dosya ismi listeye konur, fakat ek olarak bir PHP hatası çıktılanır. Bu PHP hatası hem derleme sırasında hem de php_ini_scanned_files() işlevi kullanıldığında görüntülenir.

Örnekler

Örnek 1 - Dönen ini dosyalarının listelenmesi

<?php
if ($filelist php_ini_scanned_files()) {
    if (
strlen($filelist) > 0) {
        
$files explode(','$filelist);

        foreach (
$files as $file) {
            echo 
"<li>" trim($file) . "</li>\n";
        }
    }
}
?>

Ayrıca Bakınız

  • ini_set() - Bir yapılandırma yönergesine değer atar
  • phpinfo() - PHP'nin o anki durumu hakkında büyük miktarda bilgi çıktılar
  • php_ini_loaded_file() - Yüklü php.ini dosyasının dosya yolunu döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top