PHP 7.2.0 Beta 3 Released

posix_initgroups

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

posix_initgroupsGrup erişim listesini hesaplar

Açıklama

bool posix_initgroups ( string $isim , int $ana_gid )

İsmi belirtilen kullanıcının grup erişim listesini hesaplar.

Değiştirgeler

isim

Kullanıcı ismi.

ana_gid

Genelde passwd dosyasındaki grup numarasıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

  • initgroups(3) kılavuz sayfasına bakınız.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
victor dot kupiyanov at gmail dot com
5 years ago
The function does not calculate groups, it sets groups access list of the current process in accordance to user information in /etc/groups.

Quote from Unix manual page for initgroups:

NAME
       initgroups - initialize the supplementary group access list
...
DESCRIPTION
       The  initgroups()  function  initializes  the  group  access  list  by  reading the
       group database /etc/group and using all groups of which user is a member.
       The additional  group  group  is  also added to the list.
To Top