php[world] 2018 - Call for Speakers

preg_grep

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

preg_grepDüzenli ifadeyle eşleşenleri içeren bir dizi döndürür

Açıklama

array preg_grep ( string $şablon , array $girdi [, int $seçenekler = 0 ] )

şablon ile eşleşen girdi dizisinin elemanlarından oluşan bir dizi ile döner.

Değiştirgeler

şablon

Bir dizge olarak, aranacak şablon.

girdi

Girdi dizisi.

seçenekler

PREG_GREP_INVERT belirtilirse, şablon ile eşleşmeyen girdi dizisinin elemanlarından oluşan bir dizi ile döner.

Dönen Değerler

girdi dizisindeki anahtarları kullanan bir dizi ile döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.2.0 seçenekler değiştirgesi eklendi.
4.0.4

Bu sürümden önce dönen dizinin elemanları girdi dizisindeki anahtarları kullanmazdı.

Bu eski davranışı elde etmek isterseniz, dönen diziyi anahtarlarından arındırmak için array_values() işlevini kullanabilirsiniz.

Örnekler

Örnek 1 - preg_grep() örneği

<?php
// Gerçek sayı içeren bütün dizi elemanlarını döndürür
$fl_array preg_grep("/^(\d+)?\.\d+$/"$array);
?>

add a note add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
52
Daniel Klein
5 years ago
A shorter way to run a match on the array's keys rather than the values:

<?php
function preg_grep_keys($pattern, $input, $flags = 0) {
    return
array_intersect_key($input, array_flip(preg_grep($pattern, array_keys($input), $flags)));
}
?>
up
24
keithbluhm at gmail dot com
8 years ago
Run a match on the array's keys rather than the values:

<?php

function preg_grep_keys( $pattern, $input, $flags = 0 )
{
   
$keys = preg_grep( $pattern, array_keys( $input ), $flags );
   
$vals = array();
    foreach (
$keys as $key )
    {
       
$vals[$key] = $input[$key];
    }
    return
$vals;
}

?>
up
-10
Timo Klemm
1 year ago
An even shorter way to run a match on the array's keys rather than the values:

<?php
function preg_grep_keys($pattern, $input, $flags = 0) {
    return
array_flip( preg_grep($pattern, array_flip($input), $flags ) );
}
?>
up
-102
vickyssj7 at gmail dot com
3 years ago
A very simple example to match multiple "."(dot) in an array value:-

<?php

     $array
= array("23.32","22","12.009","23.43.43");
    
print_r(preg_grep("/^(\d+)?\.\d+\.\d+$/",$array));

?>
To Top