PHP 7.1.21 Released

pspell_config_dict_dir

(PHP 5, PHP 7)

pspell_config_dict_dirLocation of the main word list

Açıklama

bool pspell_config_dict_dir ( int $conf , string $directory )

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top