php[tek] 2018 : Call for Speakers

rewinddir

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

rewinddirDizin tanıtıcısını dizin başlangıcına konumlar

Açıklama

void rewinddir ([ resource $dizin_tanıtıcısı ] )

dizin_tanıtıcısı ile belirtilen dizin akımında konumu dizinin başlangıcına taşır.

Değiştirgeler

dizin_tanıtıcıcı

opendir() işlevinden dönmüş bir dizin tanıtıcısı. Belirtilmezse opendir() tarafından açılan son dizin kullanılır.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top