Longhorn PHP 2019 Schedule

Kullanıcı tanımlı işlevler

Bir işlev, şöyle bir söz dizimi kullanılarak tanımlanabilir:

Örnek 1 - İşlev kullanımını gösteren sözde kod

<?php
function foo($arg_1$arg_2/* ..., */ $arg_n)
{
    echo 
"Örnek işlev.\n";
    return 
$retval;
}
?>

Bir işlevin içerisinde geçerli her tür PHP kodu kullanılabilir, buna başka işlevler ve sınıf tanımları da dahildir.

İşlev isimleri, PHP'deki diğer isimlerle aynı kurallara tabidir. Geçerli bir işlev ismi bir harf ya da alt çizgi ile başlar, herhangi bir sayıda geçerli harf, sayı ya da alt çizgi ile devam eder. Düzenli ifade olarak, şu şekilde ifade edebiliriz: [a-zA-Z_\x7f-\xff][a-zA-Z0-9_\x7f-\xff]*.

İşlevlerin çağrılmadan önce tanımlanmaları, aşağıdaki iki örnekte görüldüğü gibi koşullu olarak tanımlandıkları durumlar haricinde gerekmez.

Bir işlev aşağıdaki iki örnekte gösterildiği gibi koşullu olarak tanımlandıysa, bu işlev tanımının işlev çağrılmadan önce yapılması gerekmektedir.

Örnek 2 - Koşula bağlı işlevler

<?php

$makefoo 
true;

/* Henüz varolmadığı için foo() buradan çağrılamaz,
   ancak bar() çağrılabilir */

bar();

if (
$makefoo) {
  function 
foo()
  {
    echo 
"Uygulamanın çalışması bana erişene kadar ben yokum.\n";
  }
}

/* $makefoo doğru olduğundan
   artık foo() çağrılabilir */

if ($makefoofoo();

function 
bar()
{
  echo 
"Program başlatıldığı anda ben de varolurum.\n";
}

?>

Örnek 3 - İşlev içinde işlev

<?php
function foo()
{
  function 
bar()
  {
    echo 
"foo() çağrılana kadar yokum.\n";
  }
}

/* Henüz varolmadığı için
   bar() çağrılamaz. */

foo();

/* Artık bar() çağrılabilir,
   foo() çağrıldığında bar()
   erişilebilir hale gelir */

bar();

?>

PHP'de tüm işlevler ve sınıflar betik genelinde geçerlidir - bir işlevin içinden bile tanımlanmış olsalar işlevin dışından çağrılabilirler.

PHP işlevlerin farklı değiştirgeli yeni tanımlarının yapılmasını desteklemediği gibi, işlevler yeniden tanımlanamaz veya tanımsız kılınamaz.

Bilginize: İşlev isimleri büyük-küçük harf duyarsızdır, ancak işlev isimlerini tanımlandıkları halleriyle kullanmak daha iyidir.

Değiştirge sayısı değişken işlevler desteklendiği gibi işlevlerde öntanımlı değiştirge kullanımı da desteklenmektedir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için func_num_args(), func_get_arg() ve func_get_args() işlevlerine de bakınız.

PHP'de işlevlerin kendilerini çağırması da mümkündür.

Örnek 4 - Kendini çağıran işlev

<?php
function recursion($a)
{
    if (
$a 20) {
        echo 
"$a\n";
        
recursion($a 1);
    }
}
?>

Bilginize: Kendini çağıran işlev ve yöntemler bunu 100-200 kere yaparsa yığıt taşabilir ve çalışan betiğin durdurulmasına sebep olabilir. Özellikle, kendini çağırma sayısı sonsuza giderse bu bir programlama hatası sayılır.

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
-5
everton3x at gmail dot com
8 months ago
Although functions have a global scope, we can use them in conjunction with namespaces.

This works perfectly:

<?php

function test(){
    echo
"test 1\n";
}

namespace
NS;

function
test(){
    echo
"test 2\n";
}

namespace
NS\Sub;
function
test(){
    echo
"test 3\n";
}

?>
up
-26
ohcc at 163 dot com
3 years ago
As of PHP 7.0, you can restrain type of return value of user defined functions.

Syntax is : function FunctionName ($arg1, $arg2, ...)  : TYPE { ... }

TYPE is a string representing the type of return value, TYPE can be a class name or a php variable type, such as array/string/bool/int/float.

When TYPE is one of the following value, it also stands for a classname

str/boolean/integer/real/double/resource/object/scalar

However,in my opion, boolean/bool, integer/int ... should have the same meaning, but at least in PHP7, they stand for different meanings respectively. This may be fixed in later versions of PHP.

<?php
   
function wxc ($var) : string {
        return
$var;
    }
?>

this function must return a string, if it return something else when called, a "Fatal error: Uncaught TypeError" error will be triggered.

code above is supported only in PHP 7+
To Top