PHP 7.1.20 Released

Memcached::quit

(PECL memcached >= 2.0.0)

Memcached::quitClose any open connections

Açıklama

public bool Memcached::quit ( void )

Memcached::quit() closes any open connections to the memcache servers.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top