NumberFormatter::setSymbol

numfmt_set_symbol

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

NumberFormatter::setSymbol -- numfmt_set_symbolBir simge değeri tanımlar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

NumberFormatter::setSymbol ( int $öznitelik , string $değer ) : bool

Yordamsal kullanım

numfmt_set_symbol ( NumberFormatter $biçemleyici , int $öznitelik , string $değer ) : bool

Bir biçemleyici ile ilgili bir simge tanımlar. Biçemleyici, bir sayıda yüzde imi gibi yerele bağlı karakterleri ifade eden simgeler kullanır. Bu arayüz, kurala dayalı biçemleyicileri desteklemez.

Değiştirgeler

biçemleyici

NumberFormatter nesnesi.

öznitelik

Biçem simgesi sabitlerinden biri olarak simge belirteci.

değer

Simge için metin.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - numfmt_set_symbol() örneği

<?php
$fmt 
numfmt_create'tr_TR'NumberFormatter::DECIMAL );
echo 
"Ayraç: ".numfmt_get_symbol($fmtNumberFormatter::GROUPING_SEPARATOR_SYMBOL)."\n";
echo 
numfmt_format($fmt1234567.891234567890000)."\n";
numfmt_set_symbol($fmtNumberFormatter::GROUPING_SEPARATOR_SYMBOL"*");
echo 
"Ayraç: ".numfmt_get_symbol($fmtNumberFormatter::GROUPING_SEPARATOR_SYMBOL)."\n";
echo 
numfmt_format($fmt1234567.891234567890000)."\n";
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$fmt 
= new NumberFormatter'tr_TR'NumberFormatter::DECIMAL );
echo 
"Ayraç: ".$fmt->getSymbol(NumberFormatter::GROUPING_SEPARATOR_SYMBOL)."\n";
echo 
$fmt->format(1234567.891234567890000)."\n";
$fmt->setSymbol(NumberFormatter::GROUPING_SEPARATOR_SYMBOL"*");
echo 
"Ayraç: ".$fmt->getSymbol(NumberFormatter::GROUPING_SEPARATOR_SYMBOL)."\n";
echo 
$fmt->format(1234567.891234567890000)."\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Ayraç: .
1.234.567,891
Ayraç: *
1*234*567,891

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top