PHP 5.6.18 is available

ReflectionClass::isUserDefined

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionClass::isUserDefinedSınıf bir kullanıcı tanımlı sınıf mı diye bakar

Açıklama

public bool ReflectionClass::isUserDefined ( void )

Sınıf bir kullanıcı tanımlı sınıf ise TRUE, yerleşik bir sınıf ise FALSE döner.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top