PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Açıklamalar

(?# dizilimi sonraki kapatan yaylı ayraca kadar devam eden bir açıklamanın başlangıcını belirtir. İç içe açıklamalara izin verilmez. Açıklama olarak imlenmiş parçalar şablonun yorumlanan parçaları olarak ele alınmazlar.

Eğer PCRE_EXTENDED seçeneği etkinse, şablon içinde, bir karakter sınıfının dışındaki öncelenmemiş bir # karakteri sonraki satırsonu karakterine kadar devam eden bir açıklamanın başlangıcı olarak ele alınır.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
asamaru at asamaru dot net
1 year ago
<?php
$string
= 'test';
echo
preg_match('/te(?# comments)st/', $string) . "\n";
echo
preg_match('/te#~~~~
st/'
, $string) . "\n";
echo
preg_match('/te#~~~~
st/x'
, $string) . "\n";

// result
// 1
// 0
// 1
To Top