PHP 7.1.20 Released

SessionHandlerInterface::destroy

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

SessionHandlerInterface::destroyDestroy a session

Açıklama

abstract public bool SessionHandlerInterface::destroy ( string $session_id )

Destroys a session. Called by session_regenerate_id() (with $destroy = TRUE), session_destroy() and when session_decode() fails.

Değiştirgeler

session_id

The session ID being destroyed.

Dönen Değerler

Oturum kaydının dönüş değeri (normalde başarı durumunda TRUE, aksi durumda FALSE). Dikkat edin, bu değer işlenmek üzere dahili olarak PHP'ye döndürülür.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top