streamWrapper::stream_truncate

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

streamWrapper::stream_truncateTruncate stream

Açıklama

public bool streamWrapper::stream_truncate ( int $new_size )

Will respond to truncation, e.g., through ftruncate().

Değiştirgeler

new_size

The new size.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top