PHP 7.1.0 Alpha 2 Released

Kurallar

Aşağıdaki listede, PHP'nin yeni yerleşik betimleyicileri için isim seçerken projeye tanıdığı haklar belirtilmiştir. Bu liste resmi kodlama standartlarından (» CODING STANDARDS) alıntıdır:

  • PHP tepe seviye isim alanını kendine ayırmış olsa da açıkça uyumsuz olmaktan kaçınılmaya ve titiz bir şekilde daha açıklayıcı isimler bulunmaya çalışılır.

  • İşlev isimlerinde sözcükler arasında altçizgi imleri kullanılırken sınıf isimlerinde hörgüçlü ve Pascal yazım tarzlarının ikisi de kullanılır.

  • PHP, eklentilerin küresel betimleyicilerinin önüne ekenti isimlerini getirir (geçmişten kalma bazı istisnalar vardır). Örnekler:

  • Yineleyicilerin ve istisnaların betimleyicilerinin ardına "Iterator" ve "Exception" getirilir. Örnekler:

  • PHP, __ ile başlayan tüm betimleyicileri kendine ayırmıştır. Belgelenmiş sihirli işlevselliği kullanmak dışında __ ile başlayan betimleyiciler kullanmamanızı öneririz. Örnekler:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-3
Jon at kexsof dot com
8 years ago
Angst relief for Drupal apprentices:
remember that the prefix (and suffix) for PHP magical symbols
is two (2) underscores.  The Drupal coding standard is one underscore
for some types of programmer-created identifiers.
To Top