SunshinePHP Developer Conference 2015

XMLReader::open

(PHP 5 >= 5.1.0)

XMLReader::openÇözemlenecek XML belgeyi içeren adresi belirler

Açıklama

bool XMLReader::open ( string $URI [, string $kodlama [, int $seçenekler = 0 ]] )

Çözemlenecek XML belgeyi içeren adresi belirler.

Değiştirgeler

URI

Belgenin adresi.

kodlama

Belgenin karakter kodlaması veya NULL.

seçenekler

LIBXML_* sabitlerinden oluşan bir bit maskesi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.2.0 kodlama ve seçenekler değiştirgeleri eklendi.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
crungmungus at gmail dot com
6 years ago
Windows users remember to enable php_openssl.dll in your php.ini if you want to be able to use this function (and others) with a HTTPS URL.
To Top