PHP Australia Conference 2015

array_diff_uassoc

(PHP 5)

array_diff_uassocDizilerin farkını hesaplarken ek olarak bir geriçağırım işlevi üzerinden indisleri de karşılaştırır

Açıklama

array array_diff_uassoc ( array $dizi1 , array $dizi2 [, array $... ], callback $anh_karş_işlevi )

dizi1 ile dizi2'yi karşılaştırır ve farkı döndürür. Değerler yerine anahtarları karşılaştırması dışında array_diff() işlevi gibidir.

array_diff_assoc() işlevinden farklı olarak anahtarları karşılaştırmak için bir dahili işlev değil, kullanıcı tanımlı bir geriçağırım işlevi kullanılır.

Değiştirgeler

dizi1

Karşılaştırılacak dizi.

dizi2

Karşılaştırılacak diğer dizi.

...

Karşılaştırılacak diğer diziler.

anh_karş_işlevi

Karşılaştırma için kullanıcı tarafından sağlanan bir geriçağırım işlevi kullanılır. İşlev, ilk değiştirgenin ikinciden büyük, küçük veya ikinciye eşit olması durumlarında sırayla sıfırdan büyük, küçük bir değer veya sıfır döndürmelidir.

Dönen Değerler

Diğer tüm değiştirgelerde mevcut olmayan dizi1 girdilerinden oluşan bir dizi döner.

Örnekler

Örnek 1 - array_diff_uassoc() örneği

"a" => "green" çifti her iki dizide de mevcut olduğundan bu eleman çıktıda bulunmaz. 0 => "red" çifti ise aksine, ikinci "red" değeri 1 anahtarına sahip olduğundan çıktıda bulunur.

<?php
function anh_karş_işlevi($a$b)
{
    if (
$a === $b) {
        return 
0;
    }
    return (
$a $b)? 1:-1;
}

$dizi1 = array("a" => "green""b" => "brown""c" => "blue""red");
$dizi2 = array("a" => "green""yellow""red");
$result array_diff_uassoc($dizi1$dizi2"anh_karş_işlevi");
print_r($result);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [b] => brown
  [c] => blue
  [0] => red
)

İki indisin eşitliğine kullanıcı tarafından sağlanmış geriçağırım işlevi tarafından bakılır.

Notlar

Bilginize:

Bu işlev n boyutlu bir dizinin sadece bir boyutunu karşılaştırır. Daha derinliğine karşılaştırmalar yapmak için array_diff_uassoc($dizi1[0], $dizi2[0], 'anh_kars_islevi'); sözdizimini kullanabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

 • array_diff() - Dizilerin farkını hesaplar
 • array_diff_assoc() - Dizilerin farkını hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
 • array_udiff() - Veri karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı bulur
 • array_udiff_assoc() - Veri karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indislerine de bakarak bulur
 • array_udiff_uassoc() - Veri ve indis karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indislerine de bakarak bulur
 • array_intersect() - Dizilerin kesişimini hesaplar
 • array_intersect_assoc() - Dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
 • array_uintersect() - Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplar
 • array_uintersect_assoc() - Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar
 • array_uintersect_uassoc() - Veriyi ve indisleri bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
MD. ABU SAYEM
6 months ago
//array_diff_uassoc for multidimenssional array
$color_1=array('a'=>'white','b'=>'red','c'=>array('a'=>'green','b'=>'blue','c'=>'yellow'));
$color_2=array('a'=>'white','b'=>'red','c'=>array('a'=>'white','b'=>'red','c'=>'yellow'));

function key_compare($a,$b){
    if($a===$b)        return 0;
    return($a>$b)?1:-1;
}
print_r(array_diff_uassoc($color_1['c'], $color_2['c'],"key_compare"));

//Output
Array
(
    [a] => green
    [b] => blue
)
To Top