PHP Australia Conference 2015

array_diff_ukey

(PHP 5 >= 5.1.0)

array_diff_ukeyKarşılaştırma için bir geriçağırım işlevi kullanarak dizilerin farkını hesaplar

Açıklama

array array_diff_ukey ( array $dizi1 , array $dizi2 [, array $ ... ], callback $anh_karş_işlevi )

dizi1 ile dizi2'yi karşılaştırır ve farkı döndürür. Değerler yerine anahtarları karşılaştırması dışında array_diff() işlevi gibidir.

array_diff_key() işlevinden farklı olarak anahtarları karşılaştırmak için bir dahili işlev değil, kullanıcı tanımlı bir geriçağırım işlevi kullanılır.

Değiştirgeler

dizi1

Karşılaştırılacak dizi.

dizi2

Karşılaştırılacak diğer dizi.

...

Karşılaştırılacak diğer diziler.

anh_karş_işlevi

Karşılaştırma için kullanıcı tarafından sağlanan bir geriçağırım işlevi kullanılır. İşlev, ilk değiştirgenin ikinciden büyük, küçük veya ikinciye eşit olması durumlarında sırayla sıfırdan büyük, küçük bir değer veya sıfır döndürmelidir.

Dönen Değerler

Diğer tüm değiştirgelerde mevcut olmayan dizi1 girdilerinden oluşan bir dizi döner.

Örnekler

Örnek 1 - array_diff_ukey() örneği

<?php
function anh_kars_islevi($a1$a2)
{
    if (
$a1 == $a2)
        return 
0;
    else if (
$a1 $a2)
        return 
1;
    else
        return -
1;
}

$dizi1 = array('blue'  => 1'red'  => 2'green'  => 3'purple' => 4);
$dizi2 = array('green' => 5'blue' => 6'yellow' => 7'cyan'   => 8);

var_dump(array_diff_ukey($dizi1$dizi2'anh_kars_islevi'));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(2) {
 ["red"]=>
 int(2)
 ["purple"]=>
 int(4)
}

Notlar

Bilginize:

Bu işlev n boyutlu bir dizinin sadece bir boyutunu karşılaştırır. Daha derinliğine karşılaştırmalar yapmak için array_diff_ukey($dizi1[0], $dizi2[0], 'anh_kars_islevi'); sözdizimini kullanabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

 • array_diff() - Dizilerin farkını hesaplar
 • array_udiff() - Veri karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı bulur
 • array_diff_assoc() - Dizilerin farkını hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
 • array_diff_uassoc() - Dizilerin farkını hesaplarken ek olarak bir geriçağırım işlevi üzerinden indisleri de karşılaştırır
 • array_udiff_assoc() - Veri karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indislerine de bakarak bulur
 • array_udiff_uassoc() - Veri ve indis karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indislerine de bakarak bulur
 • array_diff_key() - Dizilerin farkını hesaplarken indisleri karşılaştırır
 • array_intersect() - Dizilerin kesişimini hesaplar
 • array_intersect_assoc() - Dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
 • array_intersect_uassoc() - Dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak bir geriçağırım işlevi üzerinden indisleri de karşılaştırır
 • array_intersect_key() - Karşılaştırma için anahtarları kullanarak dizilerin kesişimini hesaplar
 • array_intersect_ukey() - Anahtarları karşılaştırmak için bir geriçağırım işlevi kullanarak dizilerin kesişimini hesaplar

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top