PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

gzclose

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

gzcloseBir açık gzipli dosya tanıtıcısını kapar

Açıklama

bool gzclose ( resource $dt )

Belirtilen dosya tanıtıcısını kapatır.

Değiştirgeler

dt

Gzipli dosya tanıtıcısı. gzopen() tarafından açılmış bir dosyayı gösteren geçerli bir tanıtıcı olmalıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - gzclose() örneği

<?php
$gz 
gzopen('birdosya.gz','w9');
gzputs ($gz'birdosya.gz dosyasına eklenecek veri');
gzclose($gz);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top