PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

gzgetss

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

gzgetssGzipli dosya tanıtıcısından bir satır okuyup HTML etiketlerinden arındırır

Açıklama

string gzgetss ( resource $dt , int $uzunluk [, string $izinli_etiketler ] )

Okuduğu satırdan HTML ve PHP etiketlerini ayıklaması dışında gzgets() işlevi ile aynıdır.

Değiştirgeler

dt

Gzipli dosya tanıtıcısı. gzopen() tarafından açılmış bir dosyayı gösteren geçerli bir tanıtıcı olmalıdır.

uzunluk

Okunacak verinin uzunluğu.

izinli_etiketler

Bu isteğe bağlı değiştirgede ayıklanmayacak etiketleri belirtebilirsiniz.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa FALSE aksi takdirde sıkıştırılmamış ve etiketleri ayıklanmış dizgeyi döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - gzgetss() örneği

<?php
$dt 
gzopen('birdosya.gz''r');
while (!
gzeof($dt)) {
   
$tampon gzgetss($dt4096);
   echo 
$tampon;
}
gzclose($dt);
?>

Ayrıca Bakınız

  • gzopen() - Bir gzipli dosya açar
  • gzgets() - Gzipli dosya tanıtıcısından bir satır döndürür
  • strip_tags() - Bir dizgeden HTML ve PHP etiketlerini ayıklar

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top