PHP 7.1.0 Release Candidate 5 Released

mysql_create_db

(PHP 4, PHP 5)

mysql_create_dbBir MySQL veritabanı oluşturur

Açıklama

bool mysql_create_db ( string $veritabanı_adı [, resource $bağlantı_belirteci ] )

mysql_create_db() verilen bağlantı belirteci ile ilişkili sunucuda yeni bir veritabanı oluşturmaya çalışır.

Değiştirgeler

veritabanı_adı

Oluşturulacak veritabanının adı.

bağlantı_belirteci

MySQL bağlantısı. Eğer bağlantı belirteci belirtilmemişse mysql_connect() tarafından açılan son bağlantı kullanılmaya çalışılır. Eğer böyle bir bağlantı yoksa mysql_connect() değiştirgesiz olarak çağrılmış gibi bir bağlantı oluşturmaya çalışır. Hiçbir bağlantı yoksa ve yenisi de kurulamazsa E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - mysql_create_db() yerine kullanılacak kod örneği

mysql_create_db() işlevinin kullanımı önerilmemektedir. Bunun yerine CREATE DATABASE deyimini çalıştırmak için mysql_query() kullanmak tercih edilebilir.

<?php
$link 
mysql_connect('localhost''mysql_user''mysql_password');
if (!
$link) {
    die(
'Bağlanamadı: ' mysql_error());
}

$sql 'CREATE DATABASE benim_vt';
if (
mysql_query($sql$link)) {
    echo 
"benim_vt veritabanı başarıyla oluşturuldu\n";
} else {
    echo 
'veritabanı oluşturulurken hata: ' mysql_error() . "\n";
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

benim_vt veritabanı başarıyla oluşturuldu

Notlar

Bilginize:

Geriye uyumluluk adına, kullanımı önerilmese de şu takma adı kullanabilirsiniz: mysql_createdb()

Bilginize:

Eğer MySQL eklentisi MySQL 4.x istemci kütüphanesini kullanacak şekilde derlendiyse bu işlev kullanılamaz.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
-10
zubrag
10 years ago
mysql_create_db function will not work on cPanel hosting. If you need to create database from your PHP script on cPanel hosted server then you'll need to use cPanel interface. Database creation code would look like (calling cPanel's adddb function): http://USER:PASS@HOST:2082/frontend/SKIN/sql/adddb.html?db=DB

You can download ready-made sample php script from http://www.zubrag.com/scripts/cpanel-database-creator.php
up
-80
omer
11 years ago
for MySQL4.1 lib users;

as noted the function is a no-go for MySQL4.1 libs.  While i do not know the logic behind this i was relieved to see that

mysql_connect ("localhost","$user","$password")
$soru = 'CREATE DATABASE '.$dbname;
mysql_query($soru);

worked just fine...
To Top