Bulgaria PHP Conference

mysql_drop_db

(PHP 4, PHP 5)

mysql_drop_dbDrop (delete) a MySQL database

Uyarı

This extension is deprecated as of PHP 5.5.0, and will be removed in the future. Instead, the MySQLi or PDO_MySQL extension should be used. See also MySQL: choosing an API guide and related FAQ for more information. Alternatives to this function include:

  • Execute a DROP DATABASE query

Açıklama

bool mysql_drop_db ( string $database_name [, resource $link_identifier = NULL ] )

mysql_drop_db() attempts to drop (remove) an entire database from the server associated with the specified link identifier. This function is deprecated, it is preferable to use mysql_query() to issue an sql DROP DATABASE statement instead.

Değiştirgeler

database_name

The name of the database that will be deleted.

bağlantı_belirteci

MySQL bağlantısı. Eğer bağlantı belirteci belirtilmemişse mysql_connect() tarafından açılan son bağlantı kullanılmaya çalışılır. Eğer böyle bir bağlantı yoksa mysql_connect() değiştirgesiz olarak çağrılmış gibi bir bağlantı oluşturmaya çalışır. Hiçbir bağlantı yoksa ve yenisi de kurulamazsa E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 mysql_drop_db() alternative example

<?php
$link 
mysql_connect('localhost''mysql_user''mysql_password');
if (!
$link) {
    die(
'Could not connect: ' mysql_error());
}

$sql 'DROP DATABASE my_db';
if (
mysql_query($sql$link)) {
    echo 
"Database my_db was successfully dropped\n";
} else {
    echo 
'Error dropping database: ' mysql_error() . "\n";
}
?>

Notlar

Uyarı

This function will not be available if the MySQL extension was built against a MySQL 4.x client library.

Bilginize:

Geriye uyumluluk adına, kullanımı önerilmese de şu takma adı kullanabilirsiniz: mysql_dropdb()

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top