Mid-Atlantic Developer Conference - Call for Speakers

stream_context_set_params

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

stream_context_set_paramsBir akım/sarmalayıcı/bağlam için değiştirgeleri tanımlar

Açıklama

bool stream_context_set_params ( resource $akım_veya_bağlam , array $değiştirgeler )

Belirtilen bağlamın değiştirgelerini tanımlar.

Değiştirgeler

akım_veya_bağlam

Değiştirgelerin uygulanacağı akım veya bağlam özkaynağı.

değiştirgeler

Tanımlanacak değiştirgeleri içeren dizi.

Bilginize:

değiştirgeler dizisi üyeleri $değiştirgeler['değiştirge_adı'] = "değer"; olan bir ilişkisel dizi olmalıdır.

Desteklenen değiştirgeler

Değiştirgeler Açıklama
notification Bir akım, bir bildirimi her tetiklediğinde çağrılacak kullanıcı tanımlı geriçağırım işlevinin ismi.
options Bağlam seçenekleri ve değiştirgeleri kapsamında seçenekleri içeren dizi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-1
alvaro at demogracia dot com
2 years ago
Beware that (despite its name) the $params parameter allows you to set both *options* and *parameters*.
To Top