PHP 5.4.31 Released

stream_supports_lock

(PHP 5 >= 5.3.0)

stream_supports_lockAkımın kilitlemeyi destekleyip desteklemediğine bakar

Açıklama

bool stream_supports_lock ( resource $akım )

Akımın flock() üzerinden kilitlemeyi destekleyip desteklemediğine bakar.

Değiştirgeler

akım

Sınanacak akım.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

  • flock() - Taşınabilir tavsiye niteliğinde dosya kilitleme

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top