International PHP Conference 2015

xml_get_current_byte_index

(PHP 4, PHP 5)

xml_get_current_byte_indexXML çözümleyicinin geçerli bayt indisini döndürür

Açıklama

int xml_get_current_byte_index ( resource $çözümleyici )

Belirtilen XML çözümleyicinin geçerli bayt indisini döndürür.

Değiştirgeler

çözümleyici

xml_parser_create() ve xml_parser_create_ns() işlevleri tarafından döndürülen bir XML özkaynağı.

Dönen Değerler

çözümleyici olarak geçerli bir çözümleyici belirtilmemişse FALSE, aksi takdirde çözümleyici veri tamponundaki geçerli baytın indisini döndürür (ilk baytın indisi 0'dır).

Notlar

Uyarı

İşlev, karakter kodlamasından bağımsız olarak metnin UTF-8 kodlamasına göre bayt indisini döndürür.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top