The 4th Annual China PHP Conference

xml_get_error_code

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

xml_get_error_codeXML çözümleyici hata kodunu döndürür

Açıklama

int xml_get_error_code ( resource $çözümleyici )

XML çözümleyici hata kodunu döndürür.

Değiştirgeler

çözümleyici

xml_parser_create() ve xml_parser_create_ns() işlevleri tarafından döndürülen bir XML özkaynağı.

Dönen Değerler

çözümleyici olarak geçerli bir çözümleyici belirtilmemişse FALSE, aksi takdirde Hata Kodları sayfasında listelenen hata kodlarından biri döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-7
gmsundar at geotekhsolutions dot com
8 years ago
error codes
    *  XML_ERROR_NONE
    * XML_ERROR_NO_MEMORY
    * XML_ERROR_SYNTAX
    * XML_ERROR_NO_ELEMENTS
    * XML_ERROR_INVALID_TOKEN
    * XML_ERROR_UNCLOSED_TOKEN
    * XML_ERROR_PARTIAL_CHAR
    * XML_ERROR_TAG_MISMATCH
    * XML_ERROR_DUPLICATE_ATTRIBUTE
    * XML_ERROR_JUNK_AFTER_DOC_ELEMENT
    * XML_ERROR_PARAM_ENTITY_REF
    * XML_ERROR_UNDEFINED_ENTITY
    * XML_ERROR_RECURSIVE_ENTITY_REF
    * XML_ERROR_ASYNC_ENTITY
    * XML_ERROR_BAD_CHAR_REF
    * XML_ERROR_BINARY_ENTITY_REF
    * XML_ERROR_ATTRIBUTE_EXTERNAL_ENTITY_REF
    * XML_ERROR_MISPLACED_XML_PI
    * XML_ERROR_UNKNOWN_ENCODING
    * XML_ERROR_INCORRECT_ENCODING
    * XML_ERROR_UNCLOSED_CDATA_SECTION
    * XML_ERROR_EXTERNAL_ENTITY_HANDLING
To Top