bcsqrt

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

bcsqrtKeyfi duyarlıklı bir sayının karekök alma işlemini yapar

Açıklama

string bcsqrt ( string $terim [, int $olcek ] )

terim'in karekökünü döndürür.

Değiştirgeler

terim

Dizge olarak terim.

bölüntü

Bu seçimlik değiştirge ondalık iminin sağında kaç hane gösterileceğini belirler. Bunu betik genelinde geçerli olacak şekilde atamak için bcscale() işlevini kullanın.

Dönen Değerler

Dizge olarak karekökü veya terim negatifse NULL döndürür.

Örnekler

Örnek 1 bcsqrt() örneği

<?php

echo bcsqrt('2'3); // 1.414

?>

Ayrıca Bakınız

  • bcpow() - Keyfi duyarlıklı sayılar için üs alma işlemi yapar

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top