bcsub

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

bcsubKeyfi duyarlıklı sayılar arasında çıkartma işlemi yapar

Açıklama

string bcsub ( string $sol_terim , string $sag_terim [, int $olcek ] )

sol_terim'den sag_terim'i çıkartır.

Değiştirgeler

sol_terim

Dizge olarak sol terim.

sag_terim

Dizge olarak sağ terim

bölüntü

Bu seçimlik değiştirge ondalık iminin sağında kaç hane gösterileceğini belirler. Bunu betik genelinde geçerli olacak şekilde atamak için bcscale() işlevini kullanın.

Dönen Değerler

Dizge olarak çıkartma sonucunu verir.

Örnekler

Örnek 1 bcsub() örneği

<?php

$a 
'1.234';
$b '5';

echo 
bcsub($a$b);     // -3
echo bcsub($a$b4);  // -3.7660

?>

Ayrıca Bakınız

  • bcadd() - İki keyfi duyarlıklı sayıyı toplar

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top