PHP 7.1.20 Released

bcsub

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

bcsubKeyfi duyarlıklı sayılar arasında çıkartma işlemi yapar

Açıklama

string bcsub ( string $sol_terim , string $sag_terim [, int $olcek ] )

sol_terim'den sag_terim'i çıkartır.

Değiştirgeler

sol_terim

Dizge olarak sol terim.

sag_terim

Dizge olarak sağ terim

bölüntü

Bu seçimlik değiştirge ondalık iminin sağında kaç hane gösterileceğini belirler. Bunu betik genelinde geçerli olacak şekilde atamak için bcscale() işlevini kullanın.

Dönen Değerler

Dizge olarak çıkartma sonucunu verir.

Örnekler

Örnek 1 bcsub() örneği

<?php

$a 
'1.234';
$b '5';

echo 
bcsub($a$b);     // -3
echo bcsub($a$b4);  // -3.7660

?>

Ayrıca Bakınız

  • bcadd() - İki keyfi duyarlıklı sayıyı toplar

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
nd at snackbox dot org
3 months ago
The parameter order here is probably fairly obvious to most people (subtract right from left), but to clarify with a simple use case since I was struggling with this at the end of a long day:

<?php
echo bcsub('7', '5'); // 7 - 5 = '2'
echo bcsub('12', '17'); // 12 - 17 = '-5'
?>

Provide the parameters in the same order you would when using a normal subtraction operator.
To Top