The 5th Annual China PHP Conference

fstat

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

fstatBir açık dosya tanıtıcısı kullanarak bir dosya hakkında bilgi döndürür

Açıklama

array fstat ( resource $dt )

Dosya tanıtıcısı dt olan bir dosya ile ilgili istatistikleri döndürür. Bir dosya ismi yerine açık bir dosya tanıtıcısı üzerinde çalışması dışında stat() işlevi gibidir.

Değiştirgeler

dt

Bir dosya tanıtıcısı. Genellikle fopen() kullanılarak oluşturulur.

Dönen Değerler

Dosya ile ilgili istatistikleri içeren bir dizi döndürür. Dönen dizinin biçemi hakkında bilgi edinmek için stat() işlevine bakınız.

Örnekler

Örnek 1 - fstat() örneği

<?php

// bir dosya açalım
$fp fopen("/etc/passwd""r");

// istatistikleri toplayalım
$fstat fstat($fp);

// dosyayı kapatalım
fclose($fp);

// sadece ilişkisel kısmı basar
print_r(array_slice($fstat13));

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [dev] => 771
  [ino] => 488704
  [mode] => 33188
  [nlink] => 1
  [uid] => 0
  [gid] => 0
  [rdev] => 0
  [size] => 1114
  [atime] => 1061067181
  [mtime] => 1056136526
  [ctime] => 1056136526
  [blksize] => 4096
  [blocks] => 8
)

Notlar

Bilginize: Dosyaların sunucunun dosya sistemi üzerinden erişilebilir olması gerektiğinden bu işlev uzak dosyalar üzerinde çalışmayacaktır.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
broom at alturnanetworks dot com
8 years ago
Another ftp_get_contents() approach, using a temperary stream handler. Returns file contents of remote file as string.

<?php
function ftp_get_contents ($conn_id, $remote_filename) {
   
//Create temp handler:
   
$tempHandle = fopen('php://temp', 'r+');

   
//Get file from FTP assuming that it exists:
   
ftp_fget($conn_id, $tempHandle, $remote_filename, FTP_ASCII, 0));

   
//Getting detailed stats to check filesize:
   
$fstats = fstat($tempHandle);

    return
fread($tempHandle, $fstats['size']);
}
?>

(It is recommended to add some error handling)
To Top