PHP 5.4.31 Released

fgetss

(PHP 4, PHP 5)

fgetssDosya tanıtıcısından bir satırı HTML etiketlerinden arındırarak döndürür

Açıklama

string fgetss ( resource $dt [, int $uzunluk [, string $etiketler ]] )

Okunan metinden HTML ve PHP etiketlerini temizlemesi dışında fgets() işlevi ile aynıdır.

Değiştirgeler

dt

Dosya tanıtıcısı geçerli olmalı ve fopen() veya fsockopen() tarafından başarıyla açılmış bir dosya için döndürülmüş olmalıdır (ve henüz fclose() tarafından kapatılmamış olmalıdır).

uzunluk

Döndürülecek verinin uzunluğu.

etiketler

Hangi etiketlerin ayıklanacağını bu isteğe bağlı değiştirge ile belirtebilirsiniz.

Dönen Değerler

Dosya tanıtıcısı dt ile belirtilen bir dosyadan uzunluk - 1 baytlık veriyi HTML ve PHP etiketlerinden arındırarak bir dizge içinde döndürür.

Bir hata oluşursa FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.0.0 uzunluk değiştirgesi isteğe bağlı oldu.
4.0.0 etiketler değiştirgesi eklendi.

Örnek 1 - Bir PHP dosyasının satır satır okunması

<?php
$str 
= <<<EOD
<html><body>
 <p>Welcome! Today is the <?php echo(date('jS')); ?> of <?= date('F'); ?>.</p>
</body></html>
Text outside of the HTML block.
EOD;
file_put_contents('sample.php'$str);

$dt = @fopen("sample.php""r");
if (
$dt) {
    while (!
feof($dt)) {
        
$tampon fgetss($dt4096);
        echo 
$tampon;
    }
    
fclose($dt);
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

 Welcome! Today is the  of .

Text outside of the HTML block.

Notlar

Bilginize: Eğer PHP'nin Macintosh bilgisayarlarda çalışırken veya bu bilgisayarlarda oluşturulmuş dosyalarla çalışırken satır sonlarını tanımamaması gibi bir sorunla karşılaşırsanız, auto_detect_line_endings çalışma anı seçeneğini etkin kılarak bu sorunu çözebilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

  • fgets() - Dosya tanıtıcısından bir satır döndürür
  • fopen() - Bir dosya veya URL'yi açar
  • popen() - Bir süreç tanıtıcısı açar
  • fsockopen() - Bir internet veya Unix alan soketi bağlantısı açar
  • strip_tags() - Bir dizgeden HTML ve PHP etiketlerini ayıklar

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
AllenJB
17 hours ago
The `fgetss()` function keeps the strip_tags state between reads to provide consistent results; observe the following example:

hello <html>
<?php
echo "we don't want this;"
?>
</html> world

This should rightfully output only "hello world" (and some newlines); if you would apply `strip_tags()` on each individually read line, you would also get stuff you don't want.

Source: http://news.php.net/php.internals/76247
To Top