SunshinePHP 2019

is_executable

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

is_executableBir dosyanın çalıştırılabilir bir dosya olup olmadığını söyler

Açıklama

bool is_executable ( string $dosyaismi )

Belirtilen dosyanın çalıştırılabilir bir dosya olup olmadığını söyler.

Değiştirgeler

dosyaismi

Dosyanın yolu.

Dönen Değerler

dosyaismi ile belirtilen dosya mevcutsa ve çalıştırılabilir bir dosya ise TRUE aksi takdirde FALSE döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.0.0 is_executable() işlevi Windows üzerinde de kullanılabilir oldu.

Örnekler

Örnek 1 - is_executable() örneği

<?php

$dosya 
'/home/vincent/somefile.sh';

if (
is_executable($dosya)) {
    echo 
$dosya.' çalıştırılabilir';
} else {
    echo 
$dosya.' çalıştırılamaz';
}

?>

Notlar

Bilginize: Bu işlevin sonuçları önbelleğe kaydedilir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için clearstatcache() işlevine bakınız.

İpucu

PHP 5.0.0 sürümünden itibaren bu işlev bazı URL sarmalayıcıları ile kullanılabilmektedir. stat() ailesini destekleyen sarmalayıcıların listesini Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar başlığı altında bulabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

  • is_file() - Bir dosyanın sıradan bir dosya olup olmadığını söyler
  • is_link() - Bir dosyanın sembolik bağ olup olmadığını söyler

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
6
Shyammakwana.me
2 years ago
For windows users,

It will return TRUE for EXE extensions. I have checked for MSI, but it returns FALSE.
up
-8
david at littlesystems dot com dot au
16 years ago
to test whether the directory /home/david is executable (regardless of whether it is readable or writeable), issue the command:
$my_isWriteable = @file_exists("/home/david/.")

the @ gets rid of the warning when this command fails when the directory is not executable.
To Top